ZEPTALI JSTE SE NÁS - JAK TŘÍDIT ODPADY?

Minulý týden nám do redakční pošty Ostrovského měsíčníku dorazil dotaz pana Michala K., který se ptal na způsob třídění některých odpadů. Odbor OMIS zpracoval odpovědi, které, jak věříme, mohou posloužit i dalším občanům při řešení této problematiky.

Do nádoby na plasty může přijít jakýkoli kovový předmět, který projde otvorem, nebo jen plechovky a konzervy?

Do těchto kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Obaly od vajíček tedy možno dávat do papíru? To se na třídící lince obaly vytřídí a zašlou firmě, co je zpracovává? Nezdá se mi to reálné.
Ač se to zdá neuvěřitelné, ano, třídící linka je schopna takto vyseparovat a na každou komoditu a vlastně i různý typ složení dané komodity může být různý odběratel.
A pokud nějaký zůstane v běžném papíru, díky stále modernějším technologiím zpracovatelů papíru, kteří reagují na vyšší recyklační cíle nastavené EU, které bude muset ČR i další členské státy v příštích letech plnit, není to problém. Dle vyjádření zpracovatelů tato nasávaná kartonáž sice kvalitu papíru nezlepšuje, ale v množství obvyklém v komunálním odpadu recyklaci nebrání. Zpravidla je papírny zpracovávají do těch méně kvalitních druhů papíru.

Mám problém s tříděním skla. Na nádobě je napsáno, že je i pro tabulové sklo. Mně se nikdy nepodařilo tu tabuli procpat malým kulatým otvorem dovnitř. Můžete mi poradit?
Tabulové sklo můžete vhodit do nádoby s vrchním otvorem plnění. U nádob se spodním výsypem existuje podélný otvor na straně. Je pravda, že není úplně na každém kontejneru, ale stačí se podívat po městě a určitě nějaký tento typ najdete.

Bc. Petra Niederhafnerová
Odpadové hospodářství, městský mobiliář, dětská hřiště

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...