ARCHIV VZ 2009

Rekonstrukce veřejného osvětlení, část ul. Odborů

Odpovědná osoba: Karel Ille, odbor SMM, zveřejněno od 8.6.2009 do 22.6.2009

Rekonstrukce rozvodů SV, TUV, cirkulace, MŠ při ZŠ J.V. Myslbeka 996, II. část

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent OSMM, zveřejněno od 1. 6. 2009 do 11. 6. 2009

Rekonstrukce rozvodů SV, TUV, cirkulace, MŠ Masarykova 1195, II. část

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent OSMM, zveřejněno od 1. 6. 2009 do 11. 6. 2009

Realizace úspor energie – zateplení objektu a výměna oken objektu Hlavní 983 Ostrov

Odpovědná osoba: Eva Hlavsová, OSMM, zveřejněno od 9.6.2009 do 29.6.2009

Výstavba veřejného osvětlení na vjezdové komunikaci do města

Odpovědná osoba: Karel Ille, odbor SMM, zveřejněno od 8.6.2009 do 22.6.2009

Oprava elektroinstalace, modernizace osvětlení MDDM, Školní 231, Ostrov

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent SMM, zveřejněno od 17.6.2009 do 19.6.2009

Ostrov, revitalizace vnitrobloku – Jungmannova – Družební – Lidická

Odpovědná osoba: Ing.Alexandra Fürbachová, ved. ORÚP, zveřejněno od 9.6.2009 do 16.6.2009

Rekonstrukce sociálního zařízení II.NP, WC dívky, ZUŠ Masarykova 717, Ostrov

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent SMM, zveřejněno od 3.7.2009 do 9.7.2009

Probití a nátěr střešní krytiny ZŠ Májová 997, Ostrov

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent SMM, zveřejněno od 1.7.2009 do 9.7.2009

Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, Ostrov

Odpovědná osoba: Pavel Výborný, referent ORÚP, zveřejněno od 20.7.2009 do 31.7.2009

Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP, WC pro ZTP, ZUŠ Masarykova 717, Ostrov

Odpovědná osoba: Libor Hofmann, referent SMM, zveřejněno od 3.7.2009 do 9.7.2009

Výměna oken v č.p. 1202 ul. U Nemocnice Ostrov

Odpovědná osoba: Eva Hlavsová, referent OSMM, zveřejněno od 12.8.2009 do 24.8.2009

Prodej p.p.č. 551/1 a 551/22 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova o výměře 19 560 m2

Odpovědná osoba: Ing. Lenka Brodíková, referent OMM, zveřejněno od 23.7.2009 do 30.10.2009

Zpracování Územní studie pro rozvojovou lokalitu KF-OV4 v místní části Kfely, Ostrov

Odpovědná osoba: Petr Gono, referent ORÚP, zveřejněno od 28.8.2009 do 4.9.2009

VYUŽITÍ ZÁMKU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU VE MĚSTĚ OSTROV

Odpovědná osoba: Vladislav Lupač, referent OI, zveřejněno od 30.9.2009 do 14.10.2009

Ostrov, Výstavba propojky z ulice Severní do Jáchymovské

Odpovědná osoba: Martin Kuchař, referent, telefon 353 801 263, e-mail mkuchar@ostrov.cz, kanc. č. 103, zveřejněno od 7.9.2009 do 16.9.2009

Lesopark Borecké rybníky – TDO

Kontaktní osoba: Martin Kuchař, referent, zveřejněno od 23.12.2009 do 11.1.2010

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...