ARCHIV VZ 2010

Veřejná zakázka: Odstranění vlhkosti v objektu MDDM Ostrov

Kontaktní osoba: Jarmila Rubešová, referent, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz, kanc. č. 102

Veřejná zakázka: Obnova kulturních památek – sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michala na Malém náměstí v Ostrově

Kontaktní osoba: Jarmila Rubešová, referent, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz, kanc. č. 102

Veřejná zakázka: Jáchymovská ulice, Přechod pro chodce u nám. U Brány

Kontaktní osoba: Lumír Pála, vedoucí odboru SMM, telefon 353 808 601, e-mail lpala@ostrov.cz, zveřejněno od 08.03.2010 do 22.03.2010

Veřejná zakázka: Mateřská škola, Ostrov, Masarykova 1195 – rekonstrukce kuchyně

Veřejná zakázka – Oprava střešní krytiny pavilónů „C,K,G,F a D“ ZŠ Masarykova 1289, Ostrov

Veřejná zakázka – Oprava podlahy v tělocvičně – sever, ZŠ Masarykova 1289, Ostrov

Veřejná zakázka – Obnova kulturních památek – kamenné kašny na Starém náměstí v Ostrově

Kontaktní osoba: Jarmila Rubešová, referent, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz

Veřejná zakázka – „Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov“

Kontaktní osoba: Libor Hofmann, referent, telefon 353808602, e-mail lhofmann@ostrov.cz

Veřejná zakázka – „ZŠ J.V.Myslbeka 996 – výměna oken a dveří“

Kontaktní osoba: Libor Hofmann, referent, telefon 353808602, e-mail lhofmann@ostrov.cz

Obnova kulturních památek – sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michala na Malém náměstí v Ostrově

Kontaktní osoba: Jarmila Rubešová, referent, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz, kanc. č. 102

Oprava fasády obytného domu čp. 625–626 Halasova ul. Ostrov

Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, referent, telefon 353 808 605, e-mail ehlavsova@ostrov.cz, kanc. č. 3 odbor správy majetku města

Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Lidická ulice č.p. 1329 – 1331 Ostrov

Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, referent, telefon 353 808 605, e-mail ehlavsova@ostrov.cz, kanc. č. 3 odbor správy majetku města

Veřejná zakázka: Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně

Kontaktní osoba: Jarmila Rubešová, referent, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz, kanc. č. 102

DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE – Zámecký park Ostrov – Pěstební opatření a nové výsadby

Úprava Územního plánu města Ostrov – Odpovědi zadavatele k doplňujícím dotazům uchazečů

ZÁMECKÝ PARK OSTROV- PĚSTEBNÍ OPTŘENÍ A NOVÉ VÝSADBY

Úprava Územního plánu města Ostrov

Město Ostrov, zastoupené starostou města, panem Bc.Pavlem Čekanem, ve smyslu § 6 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov, Příručkou pro žadatele a příjemce pro 8. kontinuální výzvu IOP, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, vyhlašuje veřejnou zakázku, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na Úpravu Územního plánu města Ostrov.

Veřejná zakázka na zpracování zakázky „Ostrov, Krušnohorská ulice čp.792 (admin.budova areálu Marius Pedersen) oprava sociálního zařízení – 3. NP“

Město Ostrov zastoupené odborem správy majetku města, ve smyslu § 9 Zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek Města Ostrov, vyhlašuje veřejnou zakázku na zpracování zakázky „Ostrov, Krušnohorská ulice čp.792 (admin.budova areálu Marius Pedersen) oprava sociálního zařízení – 3.NP“. Lhůta k podání nabídek je stanovena do 12.11.2010 (pátek) do 11:00. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených souborech. Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, MěÚ Ostrov, odbor SMM, tel.: 353 808 605, e-mail: ehlavsova@ostrov.cz

Veřejná zakázka na zpracování zakázky „Ohřev teplé užitkové vody v objektu MDDM Ostrov“

Město Ostrov zastoupené odborem správy majetku města, ve smyslu § 9 Zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek Města Ostrov, vyhlašuje veřejnou zakázku na zpracování zakázky" Ohřev teplé užitkové vody v objektu MDDM Ostrov". Lhůta k podání nabídek je stanovena do 12.11.2010 (pátek) do 11:00. Bližší informacejsou uvedeny v přiložených souborech. Kontaktní osoba: Karel Ille, MěÚ Ostrov, odbor SMM, tel.: 353 808 603, e-mail: kille@ostrov.cz

Veřejná zakázka na zpracování zakázky Revitalizace lokality „Kopec“, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití – dvoustupňová dokumentace

Město Ostrov zastoupené odborem rozvoje a územního plánování, ve smyslu § 6 Zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek Města Ostrov, vyhlašuje veřejnou zakázku na zpracování zakázky Revitalizace lokality „Kopec“, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití – dvoustupňová dokumentace. Lhůta k podání nabídek je stanovena do 22.11.2010 (pondělí) do 12:00. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Město Ostrov zveřejňuje Zadávací podmínky na výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Zadní Klínovecká – rekonstrukce komunikace“

Kontaktní osoba: Jiří Šuster, tel. 353801220, mobil : 777 766 006, e-mail: jsuster@ostrov.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zateplení objektu č.p. 1322 ul. Družební, Ostrov

Lhůta pro podání nabídky: 30.srpna 2010 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Lumír Pála vedoucí odboru správy majetku města, telefon 353 808 601, e-mail lpala@ostrov.cz, kanc. č. 6 odbor správy majetku města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Oprava střechy objektu čp.706–712 ul. Brigádnická Ostrov

Lhůta pro podání nabídky: 9.srpna 2010 do 15:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, referent, telefon 353 808 605, e-mail ehlavsova@ostrov.cz, kanc. č. 3 odbor správy majetku města .

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rozvojová údržba sadovnických a krajinářských úprav areálu kláštera Ostrov

Lhůta pro podání nabídky: 15.července 2010 do 14:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Tomáš Medek, referent, telefon 353 808 606, e-mail: tmedek@ostrov.cz, kanc.č.5, Odbor správy majetku města.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Oprava odvětrání koupelen a kuchyní v bytových jednotkách čp.1349 v Lidické ul., Ostrov (20 bytových jednotek)

Lhůta pro podání nabídky: 30.června 2010 do 15:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, referent, telefon 353 808 605, e-mail: ehlavsova@ostrov.cz, kanc.č.3, Odbor správy majetku města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MŠ Halasova – dokončení odizolování objektu a zásobování kuchyně

Lhůta pro podání nabídky: 21. června 2010 do 16:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoby: Lumír Pála, vedoucí odboru, telefon 353 808 601, e-mail lpala@ostrov.cz, Libor Hofmann, referent, telefon 353 808 602, e-mail lhofmann@ostrov.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MŠ Krušnohorská – dokončení odizolování objektu a zásobování kuchyně

Lhůta pro podání nabídky: 21. června 2010 do 16:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoby: Lumír Pála, vedoucí odboru, telefon 353 808 601, e-mail lpala@ostrov.cz, Libor Hofmann, referent, telefon 353 808 602, e-mail lhofmann@ostrov.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Oprava střechy objektu čp.1202, ul. U nemocnice, část E nad FK Ostrov

Lhůta pro podání nabídky: 30.června 2010 do 15:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Eva Hlavsová, referent, telefon 353 808 605, e-mail ehlavsova@ostrov.cz, kanc. č.3, Odbor správy majetku města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Modernizace a rekonstrukce otopné soustavy MŠ Myslbeka, Ostrov

Kontaktní osoba: Libor Hofmann, referent, telefon 353 808 602, e-mail lhofmann@ostrov.cz, Odbor správy majetku města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Mateřská škola, Masarykova 1199, Ostrov – interiér

Lhůta pro podání nabídky: 21. června 2010 do 13:00 podatelna MěÚ Ostrov. Kontaktní osoba: Martin Kuchař, referent OI, telefon 353 801 263, email: mkuchar@ostrov.cz, kanc. č.103

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – stavební práce a elektroinstalace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...