DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU

V roce 1990 byla zrušena soustava národních výborů a obnovena samospráva na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice v návaznosti na celostátní úpravu realizována reforma místní správy, byl zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, který byl v roce 2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb. Město Ostrov je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Historický základ: městská práva Ostrovu (původně Schlackenwerth) udělil Jan Lucemburský v roce 1331.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...