INFORMACE ZE ZÁKONA Č. 159/2006 O STŘETU ZÁJMŮ

Řídí se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho novelou, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb. a vyhláškou č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Novelizace

Novelizace přinesla s účinností od 1. 9. 2017 následující změny:

  • vytvoření centrálního registru oznámení v režii ministerstva spravedlnosti
  • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
  • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů

Centrální registr oznámení

Na stránce http://cro.justice.cz lze po přihlášení do registru jako žadatel o nahlížení, na základě přihlašovacích údajů předaných Ministerstvem spravedlnosti, nahlížet na konkrétní veřejné činitele dle podané žádosti.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...