INFORMACE O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

Informační systém pro města a obce CityWare (Geovap®)

 • Lokální registr obyvatel
 • Matrika
 • Poplatky
 • Psi
 • Spisová služba
 • Vidimace
 • Volby
 • Byty
 • Pozemky

Využití: Město Ostrov, MěÚ

Informační systém VITA Software®

 • Stavební úřad
 • Památky
 • Přestupky
 • Územní plánování

Využití: Město Ostrov, MěÚ

Geografické informační systémy

 • MISYS (Gepro®)
 • Geoportál ORP Ostrov (Gepro®)
 • ArcGIS (ESRI®)

Využití: Město Ostrov, MěÚ, veřejnost

Informační systém GINIS (Gordic®)

 • Sumarizace rozpočtu a účetnictví
 • Návrh a balancování rozpočtu
 • Pořizovač účetních dokladů
 • Interface účetnictví a rozpočtu
 • Finanční účtarna
 • Komunikace s bankou
 • Kniha došlých faktur
 • Poukazy
 • Kniha odeslaných faktur
 • Pokladna
 • Převodní poukazy
 • Majetek
 • Inventarizace majetku
 • Evidence smluv
 • Daně, dávky, poplatky
 • Poplatky za psy
 • Administrace předkontací
 • Administrace základní
 • Administrace keonomická
 • Administrace účt. rozvrhů, číselnů
 • Plán akcí
 • Správa kartotéky ext. subjektů

Využití: Město Ostrov, MěÚ, veřejnost

Ostatní informační systémy

 • WebCall (Kadlec Elektronika®)

Využití: Město Ostrov, MěÚ, veřejnost

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...