ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis dětí do prvních tříd školní rok 2023/2024

K zápisu se dostaví děti, které v době od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 dosáhnou šestého roku věku. (Připomínáme, že zápis se týká nejen dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, ale i dětí, které měly odklad).

Dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis k předškolnímu vzdělávání koná od 1. dubna do 30. dubna 2022.

Zápisy proběhnou ve všech základních školách v Ostrově.

Další informace k zápisu do první třídy najdete na internetových adresách jednotlivých škol:

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace

Zápis (včetně přípravné třídy) proběhne ve dnech 1. dubna do 9. dubna 2023 elektronicky
na webu nebo 3. dubna a 4. dubna osobně v časech uvedených na webových stránkách školy.

https://zapiszs.zsamsostrov.net

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace

Od 1. března do 31. března je možné registrovat zájemce k zápisu do prvního ročníku. Samotný zápis proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2023 tradiční formou, bližší informace na webových stránkách školy.

https://www.1zsostrov.cz/…4-301cs.html

Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace

Zápis proběhne ve dnech 3. dubna a 4. dubna 2023 v časech uvedených na webových stránkách školy.

Rodiče se budou moci předem objednat na určitý termín elektronicky a to od 6. března do 31. března 2023.

Bližší informace na webových stránkách školy.

www.3zsostrov.cz

Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte na konkrétní škole je zahájeno správní řízení –
v řádném termínu je možné zapsat dítě pouze na jednu základní školu!

Přednostně budou do školy přijaty děti ze spádového obvodu příslušné školy.

V případě nenaplnění kapacity budou do školy přijímány i děti ze spádových obvodů jiných škol.

Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 2/2020 stanovila školské obvody základních škol takto:

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace

Ulice:

Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských Hrdinů, Halasova, Hroznětínská, Husova, Jáchymovská (mimo čp. 1377), Jiráskova, Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, Klínovecká, Krušnohorská (od křižovatky s ulicí Jáchymovskou ke křižovatce s ulicí Klínoveckou), Krátká, Lidická (od křižovatky s ulicí Družební ke křižovatce s ulicí Klínoveckou), Lipová, Máchova, Malé Náměstí, Masarykova (od křižovatky s ulicí Hlavní ke křižovatce s ulicí Krušnohorskou), Mořičovská, Na Máchadle, Obchodní, Průmyslová, Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré náměstí, Staroměstská, Sukova, Šafaříkova, Školní, Šlikova, Zahradní, Žižkova a části obce Hluboký, Květnová a Mořičov.

Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace

Ulice:

Borecká, Habrová, Horská, Jáchymovská (pouze čp. 1377), Jedlová, Kollárova, Lesní, Luční, Májová, Masarykova (od křižovatky s ul. Severní ke křižovatce s ul. Hlavní), Palackého, Pod Křížkem, Severní, Smrková, Štúrova, Topolová, U Koupaliště, U Nemocnice a části obce Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Horní Žďár, Kfely, Liticov, Maroltov a Vykmanov.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace

Ulice:

Alšova, Brigádnická, Čapkova, Dvořákova, Hlavní třída, Hornická, Klicperova, Komenského, Krušnohorská (od křižovatky s ulicí Klínoveckou do konce směrem na východ), Lidická (od křižovatky s ulicí Klínoveckou do konce směrem na východ), Mánesova, Mírové nám., Myslbekova, Nádražní, Nad Nádražím, Na Kopci, Na Příkopě, Nejedlého, Nerudova, Odborů, S. K. Neumanna, Sládkova, Studentská, Tržiště, Tylova, Vančurova.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...