PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – JARO 2023

Vážení občané,

letos na jaře budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech. Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpadu a odkládají do VOK pouze bioodpad a nic jiného. V ostatních lokalitách u rodinných domků či u zahrádek byly VOK plné komunálního odpadu, ačkoliv na všech stranách nádob bylo napsáno, co do bioodpadu patří a co nikoliv. Proto v takovýchto místech kontejnery na bioodpad umísťovat nebudeme. Pro všechny nadále platí, že je možné odvážet bioodpad do Sběrného dvora v Krušnohorské ulici čp. 792 zcela zdarma.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, květiny, drobné větvičky, dřevní štěpky, piliny, rostlinný bioodpad z domácností. Pokud chcete odevzdat i větší větve či kmeny stromků, je nutné je pokrátit na max.délku 50 cm. Geotextilie, pařezy s kořeny, hlínou a kamením do bioodpadu nepatří!!!

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňovali. Využívejte zejména předcházení vzniku odpadu, tedy primárně kompostujte, dřevo využijte na táboráčky či vytopení chatky v období chladných večerů. Vydržte do dalšího termínu přistavení. Jednotlivé osady mají také možnost si objednat VOK na bioodpad samostatně na vlastní náklady. Berte, prosím, na zřetel, že odpad odložený mimo VOK zabraňuje naložení VOK. Při porušování podmínek přistavování VOK se může stát, že v budoucnu se zde již VOK nebude na náklady města přistavovat. Bude-li VOK zcela naplněn dříve než v den odvozu, může být odvezen i dříve než v uvedeném termínu, aby nedocházelo k přeplnění či odkládání bioodpadu vedle VOK. Další již přistaven v ten den nebude. Je potřeba vyčkat do dalšího termínu dle tabulky.

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, a nezakládáte tzv. černé bioskládky.

Za OMIS Bc. Petra Niederhafnerová

Tel. 354 224 918

snimek-obrazovky-2023-02-17-v-9-01-30.jpg (107 KB)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...