MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODPORY AMBULANTNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov připravil motivační systém pro získání podpory, který platí pro nově otevřené ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatologů a dalších ambulantních specialistů. O rozsahu a výši podpory pro konkrétní ordinaci rozhoduje Zastupitelstvo města Ostrov. Nárok na podporu bude zachován i při přestěhování ordinace v rámci města Ostrov a lze ji libovolně kombinovat s dalšími dotačními tituly Karlovarského kraje, zdravotních pojišťoven či Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podrobný popis programu a formulář žádosti naleznete níže.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...