PLÁN ROZVOJE SPORTU

Plán rozvoje sportu města Ostrov 2021 – 2026 je střednědobý dokument, jenž analyzuje současný stav sportu na území města, stanovuje priority a vymezuje oblasti sportu a pohybových aktivit.

plan-rozvoje-sportu.jfif (37 KB)
Je zpracován v souladu § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické cíle města a definuje konkrétní opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města a dopomohou k rozvoji sportovních a volnočasových aktivit ve městě, stejně tak jako v jeho blízkém okolí, jehož je město Ostrov přirozeným centrem.

Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu ve městě. Zásadní snahou je vycházet z potřeb občanů města a vytvářet vhodné podmínky pro volnočasové aktivity, ať již v organizované nebo neorganizované formě.

Plán rozvoje sportu byl schválen Zastupitelstvem města Ostrova na zasedání dne 9. prosince 2020.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...