OPRAVA KOMUNIKACÍ VE VNITROBLOKU NA 9. ETAPĚ

Na jaře letošního roku se předpokládá zahájení oprav komunikací v severní části vnitrobloku na 9. etapě, tedy v úseku mezi ulicemi Masarykova, Palackého a Májová. Stávající asfaltové povrchy komunikací budou vybourány včetně podkladních štěrkových vrstev a obrubníků. V rámci opravy budou položeny nové podkladní vrstvy a povrch komunikací bude proveden z betonové zámkové dlažby. Dojde také k úpravě odvodnění komunikací, kdy vznikne celkem 6 kusů nových uličních vpustí. Při zahájení stavby dojde k pokácení celkem 4 kusů stromů; na konci stavby bude v dotčené lokalitě vysázeno 9 kusů nových stromů. Předpokládané náklady podle projektové dokumentace činí cca 5 600 000 Kč včetně DPH. Doba výstavby se předpokládá na 3 měsíce a to se zahájením od dubna či května. Po dobu výstavby bude v dotčené lokalitě omezený pohyb pěších; trvalý přístup do domů bude zajištěn provizorními opatřeními (lávky, podlážky, štěrk). Pohyb vozidel veřejnosti bude po dobu trvání stavebních prací v dotčené lokalitě omezen zcela, případně v odůvodněných případech jako např. stěhování bude výjimečně povolen po dohodě se zhotovitelem stavby.

etapa9.jpg (126 KB)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...