ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ:

Odbor rozvoje a územního plánování není pořizovatelem územně plánovací dokumentace pouze pro město Ostrov a jeho místní části, je pořizovatelem územně plánovacích dokumentací i pro obce v jeho správním území: město Abertamy, město Boží Dar, město Hroznětín, město Horní Blatná, město Jáchymov, obec Potůčky, obec Pernink, obec Merklín, obec Hájek, obec Velichov, obec Vojkovice, obec Stráž nad Ohří, obec Krásný Les a obec Doupovské Hradiště. Ve svém správním území odbor rozvoje a územního plánování pořizuje také územní studie a územně analytické podklady.

Doporučení odboru rozvoje a územního plánování:

Územní plán a Regulační plán, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon je určen především k respektování, ochraně a rozvoji urbanistických, kulturních, civilizačních a přírodních hodnot území a neřeší vlastnické vztahy v území. V okamžiku, kdy Zastupitelstvo obce takový územní plán vydá, stává se závazným pro všechny. A to nejen pro všechny orgány státní správy a samosprávy, ale i pro fyzické či právnické osoby. Kupříkladu to, že jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází stavební parcela, neznamená, že na této parcele můžete stavět cokoliv. To, co na pozemku lze postavit, určuje právě územní nebo regulační plán. Územním plánem jsou tedy dány možnosti využití všech pozemků v našem správním území a tyto jsou závazné. Jen velice složitě, nákladně a zdlouhavě lze toto závazné využití změnit a v některých případech to dokonce není možné vůbec. Zjistěte si tedy již před koupí jakékoliv nemovitosti v území či přípravě svého stavebního záměru, k čemu může být nemovitost dle územního či regulačního plánu využita a jaké jsou tzv. regulativy a omezení pro toto území. Veškeré informace o závazných územních a regulačních plánech ve správním území města Ostrov Vám rádi podáme na městském úřadě v Ostrově.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...