SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V listopadu 2021 byla vysoutěžena nová firma na provádění služby svoz a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále BRKO). Svoz BRKO od 1.12.2021 provádí firma Marius Pedersen, a.s.

Nádoby na BRKO se vyváží v období od 1.12. do 30.3. vždy v intervalu 1× 14 dní, a to vždy v lichém kalendářním týdnu. V období od 1.4. do 30.11. se vyváží 1× týdně. Vývoz probíhá v čase od 6:00 do 22:00 hod. V tuto dobu musí být nádoba vyvezena ke komunikaci dostupné pro svozové auto. Svozový den je vždy PÁTEK. Služba je v současné době pro občany zdarma.

V případě technických nenadálých událostí, které by ovlivnily svoz BRKO, budeme informovat občany na webu či sociálních sítích. Je důležité sledovat fb či web města Ostrov. Lze se registrovat ke službě Hlášenírozhlasu.cz, která zasílá aktuální informace i pomocí sms.

Služba svozu BRKO je především pro obyvatele bytových jednotek. Nicméně na základě ankety z roku 2015 vyplývá, že i „domkaři“ by rádi těchto služeb využili. Předpokládáme, že ti, co mají své kompostéry nebo dostali zdarma kompostér od města, již nebudou potřebovat využívat nádob na BRKO. Přesto má-li některý z obyvatel rodinného domu zájem o nádobu, nechť si o ni písemně přes e-mail požádá na MěÚ Ostrov u Bc. Niederhafnerové (kontakt níže).

Je velice důležité, abyste do hnědých nádob odkládali opravdu jen to, co tam patří. BRKO je odváženo do kompostárny, takže se bude moci v budoucnu využít jako hlína či kompost. Pokud bude znečištěn jiným odpadem, musí se vše odvézt na skládku, a to službu nejen prodraží, ale také se zbytečně ochudíme o zdroj na kvalitní kompost. Proto na Vás apelujeme, odhazujte do nádob jen to, co tam patří. Na každé hnědé nádobě je umístěn soupis odpadu, který tam lze odkládat. Proto ČTĚTE! V případě, že se bude opakovaně vyskytovat v nádobách odpad, který tam nepatří, bude nádoba stažena a Vy přijdete o možnost takto se zbavit BRKO. Nádoby jsou umístěné vždy na stanovištích nádob na směsný komunální odpad (dále SKO), v některých případech u separovaného odpadu (to hlavně v místních částech). Nádoba není určena pouze pro jeden dům (č.p.), ale pro všechny, kteří mají na daném stanovišti nádoby na SKO (černé nádoby).

Pokud máte poškozenou nádobu na bioodpad (dále BIO), nebo pokud Vám nádobu na BIO nevyvezla svozová firma v den svozu, či ji nepostavila zpět na své místo, pak volejte přímo na svozovou firmu Marius Pedersen, a.s.

Tel: 493 647 411. Nebo pište na e-mail: mpostrov@mariuspedersen.cz

Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRKO?

 • odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva
 • odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?

Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří:

 • kosti, maso a kůže
 • mrtvá těla zvířat a jejich extrementy
 • plasty, sklo, sutě a kameny, hlína s kameny
 • chemické látky a jejich obaly
 • pytlíky z vysavače
 • cigarety
 • textil
 • jednorázové pleny
 • omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Pokud budete mít ohledně této problematiky jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte se obrátit na Bc. Petru Niederhafnerovou, referentku odboru městských investic a správy.

Kontakt: pniederhafnerova@ostrov.cz nebo 354 224 918

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...