MĚSTO OSTROV ZÍSKALO NEINVESTIČNÍ DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na projekt
,,Integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2023''.
Cílem projektu je napomoci při řešení aktuální situace ve městě, zajištění základních
integračních služeb a intenzivních adaptačních aktivit a opatření směřujících k řešení
či zlepšení stávající situace ve městě a prevenci případných konfliktů.

Prioritou je zajištění koordinátora pro ukrajinské uprchlíky, uspořádání jazykových
kurzů pro dospělé, zamezení sociálního vyloučení držitelů dočasné ochrany,
integraci držitelů dočasné ochrany, včetně zaměření na děti a mládež a zajištění
dobrých vztahů mezi ukrajinskými uprchlíky a místními občany.

Přidělená dotace je v celkové výši 412 300,– Kč

zdroje města činí: 21 700,– Kč.

logo-bw-2.jpg (102 KB)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...