KONTAKTY ÚŘADU

Vedení města

Starosta

Jméno Email Telefon
Mgr. David Hanakovič MBA dhanakovic@ostrov.cz +420 354 224 880

Místostarosta

Jméno Email Telefon
Bc. Pavel Čekan pcekan@ostrov.cz +420 354 224 881

Místostarostka

Jméno Email Telefon
Kateřina Domalípová kdomalipova@ostrov.cz +420 354 224 909

Vedení úřadu

Tajemnice

Jméno Email Telefon
Ing. Jana Punčochářová jpuncocharova@ostrov.cz +420 354 224 885

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Mgr. Milan Zamazal mzamazal@ostrov.cz +420 354 224 886

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Bc. Martina Beranová DiS.
personalistka, vzdělávání
mberanova@ostrov.cz +420 354 224 822

Referent

Jméno Email Telefon
Tomáš Bujanský
informatik
tbujansky@ostrov.cz +420 354 224 814
Markéta Hrádelová
podatelna, ztráty a nálezy
podatelna@ostrov.cz +420 354 224 999
Iveta Hrkotová
správa budovy MěÚ, autoprovoz
ihrkotova@ostrov.cz +420 354 224 855
Vladimíra Jahnová
archiv MěÚ, úřední deska
vjahnova@ostrov.cz +420 354 224 872
Martin Jirásek
provozní technik
udrzba@ostrov.cz +420 354 224 888
Ladislav Jurek
požární ochrana, krizové řízení, bezpečnost práce, utajované informace, povodňová ochrana
ljurek@ostrov.cz +420 354 224 854
Tomáš Kortán
provozní technik
udrzba@ostrov.cz +420 354 224 888
Tomáš Peroutka
informatik
tperoutka@ostrov.cz +420 354 224 882
Šárka Růžičková
administrace RM a ZM, dotace na sport, kulturu a zájmové aktivity, organizační pracovnice
sruzickova@ostrov.cz +420 354 224 845
Barbora Veselá
sekretariát
bvesela@ostrov.cz +420 354 224 884
Milan Veselý
informatik
mvesely@ostrov.cz +420 354 224 875

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Kateřina Matyášová kmatyasova@ostrov.cz +420 354 224 887

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Alena Čermáková
sociálně právní ochrana dětí
acermakova@ostrov.cz +420 354 224 826

Referent

Jméno Email Telefon
Simona Aiznerová
koordinátorka komunitního plánování
saiznerova@ostrov.cz +420 354 224 859
Bc. Marcela Businská
sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
mbusinska@ostrov.cz +420 354 224 817
JUDr. Pavlína Chrustová
sociálně právní ochrana dětí
pchrustova@ostrov.cz +420 354 224 818
Mgr. Helena Ehm
sociálně právní ochrana dětí a kurátorka pro děti a mládež
hehm@ostrov.cz +420 354 224 851
Jan Hájek, DiS.
kurátor pro děti a mládež
jhajek@ostrov.cz +420 354 224 856
Marie Marcinková
sociální pracovník, parkovací karty, průkazy Senior Expres, zvláštní příjemce důchodu a tísňová péče
mmarcinkova@ostrov.cz +420 354 224 858
Tereza Maydlová DiS.
sociální pracovnice
tmaydlova@ostrov.cz +420 354 224 964
Milada Pastorová
veřejný opatrovník
mpastorova@ostrov.cz +420 354 224 850
Bc. Šárka Retamalová
sociálně právní ochrana dětí
sretamalova@ostrov.cz +420 354 224 827
Bc. Markéta Schmiedová
sociálně právní ochrana dětí
mschmiedova@ostrov.cz +420 354 224 812
Eva Šoupalová, DiS.
veřejný opatrovník
esoupalova@ostrov.cz +420 354 224 813
Mgr. Petra Stará
sociální pracovnice a sociální kurátorka
pstara@ostrov.cz +420 354 224 810
Anežka Štrichelová
bytová agenda
astrichelova@ostrov.cz +420 354 224 808
Bc. Renata Synáčková
sociální pracovnice
rsynackova@ostrov.cz +420 354 224 848
Eva Zelenková
náhradní rodinná péče
ezelenkova@ostrov.cz +420 354 224 847

Odbor finanční a školství

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Mgr. Vladimíra Macháčková vmachackova@ostrov.cz +420 354 224 824

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Bc. Daniela Kovářová
evidence a vymáhání pohledávek – pronájem pozemků, evidence exekučních pohledávek realitní kanceláře, regionální školství – statistika, rozpočet, agenda dědického řízení, přestupky ve školství
dkovarova@ostrov.cz +420 354 224 802

Referent

Jméno Email Telefon
Gabriela Amstibovská
referent školství
gamstibovska@ostrov.cz +420 354 224 862
Alena Dragounová
referent poplatků za komunální odpad
adragounova@ostrov.cz +420 354 224 866
Olga Fricová
finanční účetní, zpracování a správa finančních toků příspěvkových organizací města Ostrov
ofricova@ostrov.cz +420 354 224 821
Taťána Gangurová
evidence a vymáhání pokut, veřejné sbírky, povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ohlášení tomboly pokud je herní jistina vyšší než 100 000 Kč, ohlášení turnaje malého rozsahu
tgangurova@ostrov.cz +420 354 224 868
Tereza Kollárová
poplatky ze psů (evidence, vymáhání), pokuty (evidence, vymáhání)
tkollarova@ostrov.cz +420 354 224 811
Věra Letová
evidence majetku města, dotace a příspěvky dle programů města: na podporu bydlení, na změnu vytápění, na pořízení PD, na obnovu fasády
vletova@ostrov.cz +420 354 224 838
Bc. Marian Matyáš
rozpočet města
mmatyas@ostrov.cz +420 354 224 819
Bc. Hana Michlíková
účetní, účetní likvidace dodavatelských faktur, výdajový účet
hmichlikova@ostrov.cz +420 354 224 869
Irena Nývltová
mzdová účetní, evidence splátkového prodeje městských bytů a splátek půdních vestaveb
inyvltova@ostrov.cz +420 354 224 823
Yvetta Rinková
účetní, úhrada faktur, provádění platebního styku s bankou, účtování o hospodářské činnosti města, evidence DPH
yrinkova@ostrov.cz +420 354 224 846
Naděžda Tauberová
účetní, pokladna, vystavené faktury, příjmový účet
ntauberova@ostrov.cz +420 354 224 849

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Jindra Jerglová
Vodní hospodářství
jjerglova@ostrov.cz +420 354 224 867

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Ralph Erlebach
státní správa lesů, státní správa myslivosti, městské lesy
rerlebach@ostrov.cz +420 354 224 844

Referent

Jméno Email Telefon
Ing. Jindřích Dvořák
vodní hospodářství
jdvorak@ostrov.cz +420 354 224 873
Karolina Gottschierová
odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
kgottschierova@ostrov.cz +420 354 224 871
Mgr. Matylda Šimková
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat, rybářství
msimkova@ostrov.cz +420 354 224 834
Ing. Zuzana Šťastná
ochrana přírody a krajiny
zstastna@ostrov.cz +420 354 224 829

Odbor výstavby

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Lea Lincová llincova@ostrov.cz +420 354 224 828

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Ing. David Petr
stavební řízení Hájek, Ostrov (jižní část)
dpetr@ostrov.cz +420 354 224 831

Referent

Jméno Email Telefon
Mgr. Anna Harzerová
stavební řízení Krásný Les, Stráž nad Ohří a Doupovské Hradiště
aharzerova@ostrov.cz +420 354 224 956
Václava Kubálková
administrativa odboru, statistika
vkubalkova@ostrov.cz +420 354 224 842
Bc. Tereza Pelcová
stavební řízení Ostrov (severní část)
tpelcova@ostrov.cz +420 354 224 832
Sylva Součková
stavební řízení Hroznětín, Ostrov (západní část)
ssouckova@ostrov.cz +420 354 224 860
Adéla Strnadová
územní řízení
astrnadova@ostrov.cz +420 354 224 830
Ing. Jan Vimr
stavební řízení Ostrov (část), speciální stavební úřad - dopravní stavby pro celé ORP
jvimr@ostrov.cz +420 354 224 835

Odbor správní a živnostenský úřad

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Vladimíra Žlutická, DiS. vzluticka@ostrov.cz +420 354 224 865

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Pavel Kolář, DiS.
registrace, správní činnosti
pkolar@ostrov.cz +420 354 224 807

Referent

Jméno Email Telefon
Nicolle Brožková
evidence obyvatel
nbrozkova@ostrov.cz +420 354 224 936
Blanka Čečrlová
cestovní doklady a občanské průkazy
bcecrlova@ostrov.cz +420 354 224 938
Dagmar Dohnalová
kontroly, registrace
ddohnalova@ostrov.cz +420 354 224 804
Alena Grundmannová
cestovní doklady a občanské průkazy
agrundmannova@ostrov.cz +420 354 224 946
Jana Šafránková
registrace
jsafrankova@ostrov.cz +420 354 224 803
Ing. Nikola Sedlmajerová
cestovní doklady a občanské průkazy
ndvorakova@ostrov.cz +420 354 224 942
Šárka Šťovíčková
kontroly, registrace
sstovickova@ostrov.cz +420 354 224 841
Pavla Topičová
matrika
ptopicova@ostrov.cz +420 354 224 933
Zuzana Weithalerová
matrika
zweithalerova@ostrov.cz +420 354 224 934

Odbor rozvoje a územního plánování

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ing. Alexandra Fürbachová afurbachova@ostrov.cz +420 354 224 805

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Bc. Petr Česák
územně analytické podklady a územní plánování pro obce: Stráž nad Ohří, Boží Dar, Velichov a Doupovské Hradiště, uzemní studie
pcesak@ostrov.cz +420 354 224 852

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Michaela Arvayová
územní plánování pro města v ORP
marvayova@ostrov.cz +420 354 224 857
Ing. Jana Blehová
rozvoj města, dotační management
jblehova@ostrov.cz +420 354 224 879
Klára Křížová kkrizova@ostrov.cz +420 354 224 877
Mgr. Martina Rajtmajerová mrajtmajerova@ostrov.cz +420 354 224 806
Ing. Eva Úradníčková
rozvoj města, dotační management
euradnickova@ostrov.cz +420 354 224 878
Jaroslav Zelenák
územní plánování
jzelenak@ostrov.cz +420 354 224 825

Odbor majetku města

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Bc. Aleš Držík, DiS. adrzik@ostrov.cz +420 354 224 900

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Pavla Neumannová
pronájem nebytových prostor, zvláštní užívání veřejného prostranství
pneumannova@ostrov.cz +420 354 224 911

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Monika Ille Toušová
památková péče + pojištění
mtousova@ostrov.cz +420 354 224 913
Bc. Lenka Majerová
památková péče
lmajerova@ostrov.cz +420 354 224 958
Pavlína Vávrová
pronájmy, výpůjčky pozemků, převod nemovitých věcí
pvavrova@ostrov.cz +420 354 224 917
Jana Veverková
převod nemovitých věcí
jveverkova@ostrov.cz +420 354 224 915
Michaela Vojtová
věcná břemena, stanoviska města
mvojtova@ostrov.cz +420 354 224 914

Odbor městských investic a správy

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Hana Špičková hspickova@ostrov.cz +420 354 224 905

Zástupce vedoucího odboru

Jméno Email Telefon
Bc. Petra Niederhafnerová
odpadové hospodářství, městský mobiliář, dětská hřiště
pniederhafnerova@ostrov.cz +420 354 224 918

Referent

Jméno Email Telefon
Jiří Diviš
pozemní komunikace, dopravní značení, inženýrské sítě
jdivis@ostrov.cz +420 354 224 904
Eva Holá
referentka, investiční technik
ehola@ostrov.cz +420 354 224 863
Miroslav Huspeka
referent, investiční technik
mhuspeka@ostrov.cz +420 354 224 820
Karel Ille
veřejné osvětlení, kabelová TV, psí útulek, hřbitov, koupaliště
kille@ostrov.cz +420 354 224 903
Martin Klucho
školská a kulturní zařízení
mklucho@ostrov.cz +420 354 224 902
Zdeňka Köhlerová
správa bytových a nebytových prostor
zkohlerova@ostrov.cz +420 354 224 901
Lenka Kostaňuková
referentka, investiční technik
lkostanukova@ostrov.cz +420 354 224 816
Irena Kříbková
investiční referent, EZAK
ikribkova@ostrov.cz +420 354 224 815
David Papánek
investiční referent
dpapanek@ostrov.cz +420 354 224 809
Šárka Vaňková, DiS.
čistota města, městská zeleň
svankova@ostrov.cz +420 354 224 906

Odbor dopravně správní

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Ladislav Jiskra ljiskra@ostrov.cz +420 354 224 931

Referent

Jméno Email Telefon
Mgr. Pavlína Bauerová
dopravní přestupky
pbauerova@ostrov.cz +420 354 224 948
Roman Borč
dopravní přestupky
rborc@ostrov.cz +420 354 224 935
Petr Čepelák
bodový systém
pcepelak@ostrov.cz +420 354 224 945
Bc. Karolína Kršová
registr vozidel
kkrsova@ostrov.cz +420 354 224 940
Petr Kuna, DiS.
registr vozidel
pkuna@ostrov.cz +420 354 224 960
Eva Kunová
silniční správní úřad
ekunova@ostrov.cz +420 354 224 957
Monika Makovcová
dopravní přestupky
mmakovcova@ostrov.cz +420 354 224 944
Miloslava Petráňová
centrální registr, pokladna
mpetranova@ostrov.cz +420 354 224 943
Eva Petržílková
CzechPoint
epetrzilkova@ostrov.cz +420 354 224 930
Bc. Jiří Šeratovský
silniční správní úřad
jseratovsky@ostrov.cz +420 354 224 870
Stanislav Štolc
zkušební komisař
sstolc@ostrov.cz +420 354 224 955
Iveta Šupolová
registr vozidel
isupolova@ostrov.cz +420 354 224 941
Milan Svoboda
dopravní přestupky
msvoboda@ostrov.cz +420 354 224 937
Mgr. Kateřina Zachovská
přestupky na úseku veřejného pořádku
kzachovska@ostrov.cz +420 354 224 932
Dana Železná
řidičské průkazy
dzelezna@ostrov.cz +420 354 224 939

Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu

Vedoucí odboru

Jméno Email Telefon
Dita Poledníčková dpolednickova@ostrov.cz +420 354 224 961

Referent

Jméno Email Telefon
Lenka Jabůrková
infocentrum - zámek
ic@ostrov.cz +420 354 224 950
Petr Jakubes
manažer propagace
pjakubes@ostrov.cz +420 354 224 962
Natálie Kokrhelová nkokrhelova@ostrov.cz +420 354 224 952
Mgr. Lucie Kubešová
tisková mluvčí
lkubesova@ostrov.cz +420 354 224 951
+420 603 513 317
Mgr. David Šaroch
infocentrum - zámek
ic@ostrov.cz +420 354 224 950
Zuzana Železná
propagace a přeshraniční kontakty
zzelezna@ostrov.cz +420 354 224 837

Samostatné oddělení interního auditu

Referent

Jméno Email Telefon
Jaroslav Cícha
interní auditor
jcicha@ostrov.cz +420 354 224 861

Samostatný úsek personalistiky a vzdělávání pracovníků

Referent

Jméno Email Telefon
Bc. Martina Beranová DiS.
personalistka, vzdělávání
mberanova@ostrov.cz +420 354 224 822

Městský energetik

Referent

Jméno Email Telefon
Ing. Jozef Leško jlesko@ostrov.cz +420 354 224 801
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...