ÚŘEDNÍ DESKA

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
121/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov změnit nájemní smlouvu reg. č. 367-19-12-23.
19.04.2024
05.05.2024 121-24.pdf
115/24 - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku pozemek p.č. 1339/3 včetně stavby silážního žlabu, nezapsaného v katastru nemovitostí, k.ú. Květnová, obec Ostrov, okres K. Vary.
18.04.2024
15.06.2024 115-24 Ozná...74-2001.pdf
120/24 - Pozvánka na 3. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov konané v řádném termínu ve středu dne 24. 4. 2024 od 13:00 hod. v zastupitelském sále města Ostrov.
17.04.2024
25.04.2024 120-24 pozvánka ZM.pdf
118/24 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/2236 v obci Krásný Les v km cca 3,535 – 3,629, umístěním DZ dle situačního plánku
17.04.2024
03.05.2024 118-24 Stan...es-SUAS.pdf
118-24 Příl...es-SUAS.pdf
117/24 - Oznámení o uložení písemnosti - Hájek - Szabó-studna - ZP 10584 24-RO, podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
16.04.2024
02.05.2024 117-24 Háje...emnosti.pdf
116/24 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci i ul. Šafaříkova, ul. Jungmannova v obci Ostrov, umístěním DZ, dle situačního plánku
16.04.2024
02.05.2024 116-24 Stan... Ostrov.pdf
116-24 Příl...mannova.pdf
119/24 - záměr Města Ostrov pronajmout část pozemku p. č. 500/5 o výměře 130 m2 travnaté plochy a 70 m2 pod stavbou v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, za účelem realizace projektu nové, moderní, mobilní kavárny
16.04.2024
30.04.2024 119-24 Zveř...eska I..pdf
110/24 - Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam čj. 298558/24/2400-11415-402224 - zpřístupněn k nahlédnutí.
15.04.2024
16.05.2024 110-24.pdf
114/24 - Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se mění místní úprava provozu na místních komunikacích v obci Ostrov a D. Žďár - dle předloženého situačního plánku.
15.04.2024
01.05.2024 114-24 Návr...ní Žďár.pdf
114-24 Příl... 24-T01.pdf
114a/24 - Výběrové řízení na pronájem plně zrekonstruovaného bytu v majetku města Ostrov - byt 2+1 na adrese Krušnohorská 1101/5, Ostrov
15.04.2024
18.05.2024 114a-24 Výb... 1101-5.pdf
( Položky: 1 - 10 z 603 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...