ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně ke dni 29. 05. 2024

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
155/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání o výměře 92 m2 provozní plochy a 39 m2 ostatní plochy v II. NP budovy č. p. 983, která je součástí pozemku st. p. č. 943, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 155-24 Pron...capulko.pdf
154/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání o výměře 58,80 m2 provozní plochy a 16,06 m2 ostatní plochy v I. NP budovy (objektu k bydlení) č. p. 15, která je součástí pozemku st. p. č. 88/1, k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 154-24 Zveř...15 2023.pdf
153/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov prostor pronajmout určený k podnikání o celkové výměře 33 m2 v I. NP budovy č. p. 706-712, které jsou součástí pozemku st. p. č. 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6 a 778/7, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 153-24 Pron...ákováII.pdf
152/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání v budově č. p. 700, která je součástí st. č. p. 797/6, o celkové výměře cca 48,7 m2 a 41,2 m2 v k. ú Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 152-24 Míro...reis II.pdf
146/24 - Záměr Města Ostrov - Pronajmout pozemek st. p. č. 1527 o výměře 24 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Lidická v Ostrově, jehož součástí je garáž.
14.05.2024
01.06.2024 146-24 gará...ronájem.pdf
( Položky: 1 - 5 z 5 )
Resetovat filtr

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
161/24 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Havlíčkova, ul. Na Slovanech v obci Jáchymov.
22.05.2024
07.06.2024 161-24 Stan...h-CETIN.pdf
161-24 Příl...v-CETIN.pdf
161-24 Příl...v-CETIN.pdf
160/24 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška - č. j.: 229 EX 42/23-84.
22.05.2024
27.06.2024 160-24.pdf
159/24 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro vydání povolení na stavbu SO 301.1 – Vodovodní řady, SO 302.1 Kanalizace splašková – řady tlak. kanalizace, SO 303.1 Kanalizace dešťová - řady.
22.05.2024
07.06.2024 159-24 Kvet...-24-zah.pdf
158/24 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovuje místní úpravu provozu na místních komunikacích v obci Ostrov, ul. Masarykova, ul. Hlavní třída, ul. Družební, ul. Průmyslová a místní část Dolní Žďár.
20.05.2024
05.06.2024 158-24 Stan... 23-T01.pdf
158-24 Příloha.pdf
158-24 Příloha.pdf
157/24 - Veřejnoprávní smlouva o poskytování individuální dotace v rámci "Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov" pro rok 2024 - reg. č. SML/133/2024.
17.05.2024
17.05.2027 157-24.pdf
156/24 - Oznámení o zrušení právní moci příkazu čj. ODS/15779/2024-Bor.
17.05.2024
02.06.2024 156-24 Oznámení.pdf
155/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání o výměře 92 m2 provozní plochy a 39 m2 ostatní plochy v II. NP budovy č. p. 983, která je součástí pozemku st. p. č. 943, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 155-24 Pron...capulko.pdf
154/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání o výměře 58,80 m2 provozní plochy a 16,06 m2 ostatní plochy v I. NP budovy (objektu k bydlení) č. p. 15, která je součástí pozemku st. p. č. 88/1, k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 154-24 Zveř...15 2023.pdf
153/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov prostor pronajmout určený k podnikání o celkové výměře 33 m2 v I. NP budovy č. p. 706-712, které jsou součástí pozemku st. p. č. 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6 a 778/7, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 153-24 Pron...ákováII.pdf
152/24 - Oznámení - Záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání v budově č. p. 700, která je součástí st. č. p. 797/6, o celkové výměře cca 48,7 m2 a 41,2 m2 v k. ú Ostrov nad Ohří.
17.05.2024
04.06.2024 152-24 Míro...reis II.pdf
( Položky: 11 - 20 z 653 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...