ÚŘEDNÍ DESKA

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
1/23 - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - čj.RO-6/2022-403-1 (Archivováno)
02.01.2023
18.01.2023 1-23.pdf
10/23 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (134 EX 04528/15 - 897) (Archivováno)
10.01.2023
10.02.2023 10-23 draže...023_956.pdf
100/23 - Záměr města Ostrov PRONAJMOUT pozemek p. č. 16 o výměře 1374 m2, pozemek st. p. č. 8/2 o výměře 145 m2 a pozemek st. p. č. 58 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Mořičov,za účelem zahrádkářského využití (Archivováno)
29.03.2023
14.04.2023 100-23.pdf
101/23 - Nález věcí - mobilní telefony ze dne 20. 9. 2022 (Archivováno)
31.03.2023
01.06.2023 101-23.pdf
102/23 - Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do obory Hájek (Archivováno)
04.04.2023
04.05.2023 102-23 Omez... 23.doc.pdf
103/23 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Jáchymovská v obci Ostrov (Archivováno)
04.04.2023
20.04.2023 103-23 Stan...trostav.pdf
103-23 Příl...trostav.pdf
104/23 - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - "Boží Dar - zokruhování vodovodu" (Archivováno)
05.04.2023
21.04.2023 104-23 ZP 1...(VSOZC).pdf
105/23 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III/22125 v úseku obcí Velichov - Vojkovice (Archivováno)
05.04.2023
21.04.2023 105-23 Příl...jkovice.pdf
105-23 Stan...lizační.pdf
106/23 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Nemocnice v obci Ostrov (Archivováno)
05.04.2023
21.04.2023 106-23 Příl... Ostrov.pdf
106-23 Stan... Ostrov.pdf
107/23 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka pro vnější vztahy a styk s veřejností – tisková/tiskový mluvčí (odbor kancelář starosty a vnitřní správy Městského úřadu Ostrov) (Archivováno)
05.04.2023
25.04.2023 107-23 VŘ O..._PLATNÉ.pdf
( Položky: 1 - 10 z 204 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...