ÚŘEDNÍ DESKA

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
1/23 - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - čj.RO-6/2022-403-1 (Archivováno)
02.01.2023
18.01.2023 1-23.pdf
1/24 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci v obci Boží Dar, dle předloženého situačního plánku. (Archivováno)
02.01.2024
18.01.2024 1-24 Návrh ...oží Dar.pdf
1-24 Příloh...oží Dar.pdf
10/23 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (134 EX 04528/15 - 897) (Archivováno)
10.01.2023
10.02.2023 10-23 draže...023_956.pdf
10/24 - Program 36. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 15. ledna 2024 od 9:00 hodin v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 353/88. (Archivováno)
08.01.2024
16.01.2024 10-24 progr...-240115.pdf
10-24 informace.pdf
100/23 - Záměr města Ostrov PRONAJMOUT pozemek p. č. 16 o výměře 1374 m2, pozemek st. p. č. 8/2 o výměře 145 m2 a pozemek st. p. č. 58 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Mořičov,za účelem zahrádkářského využití (Archivováno)
29.03.2023
14.04.2023 100-23.pdf
100/24 - RO schválená na 9. řádném zasedání RM dne 26. 3. 2024. (Archivováno)
05.04.2024
RO - R21 - 2024.pdf
RO - R22 - 2024.pdf
RO - R23 - 2024.pdf
RO - R24 - 2024.pdf
RO - R25 - 2024.pdf
RO - R26 - 2024.pdf
RO - R27 - 2024.pdf
RO - R28 - 2024.pdf
101/23 - Nález věcí - mobilní telefony ze dne 20. 9. 2022 (Archivováno)
31.03.2023
01.06.2023 101-23.pdf
101/24 - Návrh závěrečného účtu města za rok 2023. (Archivováno)
04.04.2024
01 - Zavere...ok_2023.pdf
02 - Zpráva...odaření.pdf
03 - čerpán..., suma.XLSX
102/23 - Návrh opatření obecné povahy - Omezení vstupu do obory Hájek (Archivováno)
04.04.2023
04.05.2023 102-23 Omez... 23.doc.pdf
102/24 - Oznámení - záměr Města Ostrov pronajmout prostor určený k podnikání o výměře 13,08 m2 v I. NP budovy bez č. p./č. e., která je součástí pozemku st. p. č. 290/3 (označená jako 290/3/B), k. ú. Ostrov nad Ohří. (Archivováno)
03.04.2024
23.04.2024 102-24 č.p.175-13m.pdf
( Položky: 1 - 10 z 681 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...