JAK JE TO S LIKVIDACÍ AUTOVRAKŮ V OSTROVĚ?

Nění autovrak, jako autovrak

V roce 2021 byla RM schválena aktualizovaná Směrnice upravující problematiku odtahu silničních vozidel, která jsou překážkami provozu, vraky, vozidly s ukončenou životností a odstavenými vozidly, na místních komunikacích a pozemcích ve správním území města Ostrov. Vydáním jednotné Směrnice se sjednotil postup pro Městskou policii a Městský úřad Ostrov tak, aby odtahy silničních vozidel a nakládání s výše vyjmenovanými vozidly byly v souladu se zákonem a jednotné.

Vrak dle zákona 13/1997 Sb., o poz.kom. je definován jako silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Podobně definuje zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností vozidlo odstavené či s ukončenou životností.

Ze zákona přesně nevyplývá, kdy lze již vozidlo považovat za vrak. Pokud lze opravit, nemusí nutně být vrakem. Je to vše na posouzení příslušného pracovníka úřadu či strážníka MP. To, že vozidlo má nějakou vadu na kráse, má vypuštěné kolo a třeba rozbité světlo, ještě neznamená, že je to vrak. Chybějící RZ nemusí znamenat, že se jedná o vrak. Proto zákon umožňuje určitou lhůtu, aby vlastník takového pochybného vozidla, provedl nápravu a uvedl vozidlo do způsobilého stavu k provozu. Stejně tak vozidlo bez platné TK nemusí být vrakem. Až po uplynutí lhůty 6 měsíců od ukončení platnosti technické prohlídky lze vyzvat vlastníka k nápravě stavu a po uplynutí dalších 2 měsíců od doručení této výzvy lze vozidlo odtáhnout.

Malá statistika:

Rok

Odtaženo vozidel

Odstraněno vlastníkem na základě výzvy

2020

12

14

2021

8

30

2022

4

34

2023 k 4.5.

4

6, další 2 v řešení


Bc. Petra Niederhafnerová

Odpadové hospodářství, městský mobiliář, dětská hřiště

Městský úřad Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...