ODBOR MAJETKU MĚSTA

Výkon vlastnického práva k nemovitým věcem v majetku města Ostrova včetně pronájmů, výpůjček, pachtů, zřízení věcných břemen, pojištění a udělení souhlasů vlastníka pozemku. Výkon státní správy v oblasti památkové péče.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...