WUNSIEDEL

wunsiedel.png (8 KB)

CZ/ Festivalové město Wunsiedel je partnerským městem Ostrova od roku 2009. Smlouva o partnerství obou měst byla podepsána 26. září 2009 v Ostrově a 20. června 2010 v rámci tradiční Slavnosti kašen ve Wunsiedelu. 

Základem jejího vzniku byly kontakty mezi naším gymnáziem a Luisenburg gymnáziem ve Wunsiedelu, které umožnil pád železné opony, otevření hranic a události spojené s rokem 1989. Dlouholetá spolupráce v různých oblastech byla nastartována také účastí na projektu „Netzwerk – Generationen im Dialog 2011 – 2013 (Síť – dialog mezi generacemi)“, v rámci kterého se mohla všechna partnerská města Wunsiedelu představit a během vzájemných návštěv získat cenné zkušenosti.

Město je proslulé divadelním festivalem Luisenburg-Festspiele, které láká do přírodního amfiteátru ve skalním labyrintu (Felsenlabyrinth) každoročně tisíce návštěvníků. Spolupráce mezi oběma městy probíhá především v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a v budoucnu se nabízí také oblast využití obnovitelných zdrojů energie.

https://wunsiedel.de/cz/

DE/ Die Festspielstadt Wunsiedel ist seit 2009 eine Partnerstadt von Ostrov. Das Partnerschaftsab­kommen zwischen den beiden Städten wurde am 26. September 2009 in Ostrov und am 20. Juni 2010 im Rahmen des traditionellen Wunsiedler Brunnenfestes unterzeichnet. 

Die Partnerschaft beruhte auf Kontakten zwischen unserem Gymnasium und dem Luisenburg-Gymnasium in Wunsiedel, die durch den Fall des Eisernen Vorhangs, die Öffnung der Grenzen und die Ereignisse im Zusammenhang mit 1989 möglich wurden. Mit der Teilnahme am Projekt „Netzwerk-Generationen im Dialog 2011–2013“, das den Startpunkt einer langjährigen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten begründete, war es allen Partnerstädten von Wunsiedel möglich, sich vorzustellen und während der gegenseitigen Besuche wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Die Stadt ist berühmt für das Theaterfestival Luisenburg-Festspiele, das jedes Jahr Tausende Besucher in das natürliche Amphitheater Felsenlabyrinth Luisenburg lockt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten findet hauptsächlich im Bereich der Bildung und Kultur sowie des Tourismus statt, in Zukunft bietet sich auch der Bereich der Nutzung erneuerbarer Energiequellen an.

https://wunsiedel.de

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...