VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Veřejné projednání Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2022 – 2030

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov, které se bude konat za účasti zpracovatele programu v pondělí dne 17. 10. 2022 od 16.00 hodin v Zastupitelském sále MěÚ Ostrov.

Město Ostrov zadalo v loňském roce zpracování nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2022 – 2030. Program je zpracován na základě zásad Ministerstva kultury ČR.

Předmětem Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov je vydefinování přijatelných stavebních úprav, zásahů a oprav objektů, které budou odpovídat zájmům ochrany památek, dále doporučení neodkladných prací, které povedou k záchraně objektů, návrh regulativů objektů, a to jak v majetku města, tak i v majetku soukromých osob či jiných organizací. Program klade důraz i na veřejná prostranství, zeleň, komunikace, dopravu v klidu, drobnou architekturu, informační systémy a technickou infrastrukturu.

Město Ostrov doporučuje všem vlastníkům a uživatelům nemovitostí, nacházejících se v městské památkové zóně, se s návrhem nového programu seznámit.

Zastupitelstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 05. 12. 2022 (předpokládaný termín).

Program regenerace městské památkové zóny 2022 – 2030

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...