FORMULÁŘE OFŠ

Poplatky ze psů

Základní informace

Držitel psa splní svou povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku (nejlépe osobně) ve lhůtě 15 dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího.

Co k tomu potřebujete

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (zejména plná moc, pověření), případně další doklady prokazující údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, úlevu či osvobození od poplatku (např. očkovací průkaz psa včetně čipu, doklad o přiznání starobního důchodu, smlouva o převzetí psa z městského útulku, doklad o uspání psa veterinářem apod.)

Poplatky za komunální odpad

Upozorňujeme, že žádné složenky se již nezasílají, každý plátce si musí hlídat termíny sám.
Pro usnadnění platby můžete načíst ve své bankovní aplikaci QR kód u tohoto příspěvku a doplnit pouze VS a částku.

Splatnost: za druhé pololetí 2023 nejpozději do 31.1.2024

Splatnost: za první pololetí 2023 nejpozději do 30.7.2023 – pozor nový ceník od 1.1.2023

QR Platba - odpady

Číslo účtu: 126103603/0300
Variabilní symbol: dle Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad

Další informace poskytne:
Alena Dragounová
Poplatky za komunální odpad
Městský úřad Ostrov
+420 354 224 8­66

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...