INFORMACE DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ

Informace o kvalitě ovzduší v kraji

Na stránkách portálu ČHMÚ www.chmi.cz jsou zveřejňovány souhrnné informace o kvalitě ovzduší a souvisejících meteorologických podmínkách včetně jejich očekávaného vývoje pro jednotlivé kraje ČR. Kvalitu ovzduší v Karlovarském kraji lze sledovat zde.

Podle zákona je dána povinnost aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (od 1.9.2012 byla nově uložena tato povinnost orgánům ochrany ovzduší, kterým jsou též některé úřady obcí a městských částí a vojenské újezdy, § 27 odst.1 a 2).

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...