NÁPLŇ PRÁCE OKPCR

Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu

 • zajišťuje mediální prezentaci města
 • zajišťuje tiskový servis pro uvolněné členy zastupitelstva a komunikaci s médii 
 • vypracovává ve spolupráci s informačními centry města a domem kultury návrhy koncepce propagace města směřující ke zvýšení akcentu na cestovní ruch 
 • kooperuje na tvorbě městského jednotného informačního systému 
 • naplňuje marketingovou vizi města Ostrova v souladu s komunikační strategií a koncepcí rozvoje cestovního ruchu 
 • podílí se na vyhodnocování efektivit marketingových činností a vyhledává další příležitostí na trhu, zpracovává analýzy návštěvnosti 
 • obhospodařuje sčítačku návštěvníků na několika místech v Ostrově 
 • příprava článků do OM z tématiky cestovní ruch, přeshraniční spolupráce, kultury a společenských setkání 
 • vypracovává žádosti o dotace v rámci cestovního ruchu, kulturních aktivit a vydávání neperiodických publikací z rozpočtu Karlovarského kraje 
 • podílí se na realizaci, udržování a monitoringu tzv. měkkých projektů v rámci dotací z EU 
 • pravidelně spolupracuje na tvorbě Výletních novin z Krušnohoří 
 • spravuje sociální sítě
 • spravuje turistický informační systém ve městě a vytváří jeho obsah na 7mi TV obrazovkách 
 • spravuje infokiosky v expozicích města na zámku i v klášteře 
 • spolupracuje s reklamními agenturami na prezentaci města, památek, kulturních a dalších akcích 
 • organizuje, zajišťuje a odpovídá za zveřejňování záměrů města ve veřejných sdělovacích prostředcích, tj. v tisku, rozhlase a televizi včetně místních kanálů kabelové televize 
 • metodicky dohlíží na práci obou informačních center ve městě – Na Zámku a v Domě kultury Ostrov 
 • vydává brožury – i cizojazyčné (NJ, AJ), publikace, kalendáře, PF, pohlednice a další materiály 
 • tvoří promo videa, spoty a fotografie sloužící k propagaci města u nás i v zahraničí 
 • spolupracuje s destinačními agenturami a dalšími aktéry cestovního ruchu (ATIC ČR, Cyklisté vítáni, Cyklotoulky, Kudy z nudy, SHSČMS a dalšími onlinovými cestovatelskými portály) 
 • zajišťuje proplácení členských příspěvků (DA Živý kraj, DA Krušnohoří o.p.s., Euregio Egrensis, Pozellanstasse, SKHZ, MAS, Cyklisté vítáni, ATIC ČR) 
 • vedoucí odboru zastupuje vedení města na správní radě DA Živý kraj a dalších koncepčních jednáních k cestovnímu ruchu v Karkovarském kraji 
 • vytváří obsah turistického webu města icostrov.cz a spolupracuje na webu ostrov.cz 
 • zajišťuje přípravu, realizaci a evidenci propagačních materiálů města pro prodej v Informačním centru Na Zámku a pro VIP hosty, spolky, organizace a kulturní akce, společenské a sportovní akce 
 • vede sklad prodeje a propagace v pokladním systému Dotykačka a provádí řádné naskladnění a vyskladnění materiálu (vede skladové hospodářství) 
 • organizuje vybrané kulturní akce pořádané městem (Občan města roku, Setkání pamětníků, Mezinárodní historické symposium a Setkání partnerských měst) 
 • zajišťuje podklady a komunikaci s nominovanými a zasilateli nominací, připravuje ocenění a dary pro nominované a oceněné v rámci Občana města roku 
 • zajišťuje komunikaci v německém jazyku, servis a realizaci vzájemných návštěv partnerských měst 
 • spoluorganizuje kulturní a společenské akce v rámci partnerství s městy Rastatt a Wunsiedel 
 • spolupracuje na koncepci kulturních a společenských akcí spolu s hlavním garantem kultury ve městě – Domem kultury Ostrov 
 • zajišťuje asistenci a vytváří podklady a náměty kulturní a propagační komisi města 
 • aktualizuje expozice a panelové výstavy v budově zámku 
 • zajišťuje evidenci sbírkových předmětů v majetku města Ostrov (porcelán, obrazy, umělecké předměty na zámku a v klášteře) 
 • koordinuje práci kurátora sbírky a expozic města Ostrova – spolupráce se zapůjčiteli sbírkových předmětů – NPÚ, muzea, archivy, soukromí sběratelé 
 • zajišťuje chod apartmánů Myslivna po stránce technické, organizační a pronájmu přes turistický portál booking.com (vede ubytovací knihu a systém obsazenosti a rezervací, hlásí cizince na cizineckou polici, zajišťuje přístup a předávání klíčů, organizuje úklid a praní prádla, nakupuje inventář, atd.) 
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...