ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně ke dni 30. 05. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
175/23 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou Koordinátor/ka pro ukrajinské uprchlíky
29.05.2023
15.06.2023 175-23 VŘ k....5.2023.pdf
174/23 - Návrh závěřečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
29.05.2023
174-23 navr...ronicka.pdf
173/23 - Záměr města Ostrov PRODAT části pozemků o výměře 70 m² a o výměře 130 m² oddělených na základě geometrického plánu z pozemku p. č. 224/74, k. ú. Ostrov nad Ohří
29.05.2023
14.06.2023 173-23 2217...nění_ÚD.pdf
172/23 - Záměr města Ostrov PRODAT pozemek p. č. 224/672 o výměře 56 m² odděleného z pozemku p. č. 224/74, k. ú. Ostrov nad Ohří
29.05.2023
14.06.2023 172-23 2217...nění_ÚD.pdf
171/23 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řúzení a seznámení s podklady pro vydání povolení - „SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace splašková“
29.05.2023
14.06.2023 171-23 Aber... 23-zah.pdf
170/23 - Záměr města Ostrov PRODAT část pozemku p. č. 366/1 o výměře 11 381 m2 oddělenou na základě GP. č. 166-76/2023 jako pozemek p.č. 366/19 o výměře 152 m2 v k.ú. Vykmanov u Ostrova
26.05.2023
11.06.2023
169/23 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání na den 30. 6. 2023 v 11,00 hod. na adrese v areálu společnosti Ekošrot servis, s.r.o., (č.j. 170 EX 255/22-36)
25.05.2023
01.07.2023 169-23 Usne...5_22-36.pdf
168/23 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání na den 29. 6. 2023 v 11,00 hod. na adrese v areálu "Galvanovna Benešov" na adrese Černoleská 2132, 256 01 Benešov. (č.j. 170 EX 255/22-32)
25.05.2023
30.06.2023 168-23 Usne...5_22-32.pdf
167/23 - VÝZVA pro provozovatele vozidla s RZ 4K7 9414 - černé Audi A6 AVANT, o odstranění či odstavení mimo pozemní komunikace.
24.05.2023
24.06.2023 167-23 výzv...audi vr.pdf
166/23 - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Ostrova vč. zprávy a výsledku hospodaření za rok 2023
24.05.2023
166-23 oznámení.pdf
( Položky: 1 - 10 z 50 )

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
175/23 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou Koordinátor/ka pro ukrajinské uprchlíky
29.05.2023
15.06.2023 175-23 VŘ k....5.2023.pdf
174/23 - Návrh závěřečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
29.05.2023
174-23 navr...ronicka.pdf
173/23 - Záměr města Ostrov PRODAT části pozemků o výměře 70 m² a o výměře 130 m² oddělených na základě geometrického plánu z pozemku p. č. 224/74, k. ú. Ostrov nad Ohří
29.05.2023
14.06.2023 173-23 2217...nění_ÚD.pdf
172/23 - Záměr města Ostrov PRODAT pozemek p. č. 224/672 o výměře 56 m² odděleného z pozemku p. č. 224/74, k. ú. Ostrov nad Ohří
29.05.2023
14.06.2023 172-23 2217...nění_ÚD.pdf
171/23 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řúzení a seznámení s podklady pro vydání povolení - „SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace splašková“
29.05.2023
14.06.2023 171-23 Aber... 23-zah.pdf
170/23 - Záměr města Ostrov PRODAT část pozemku p. č. 366/1 o výměře 11 381 m2 oddělenou na základě GP. č. 166-76/2023 jako pozemek p.č. 366/19 o výměře 152 m2 v k.ú. Vykmanov u Ostrova
26.05.2023
11.06.2023
169/23 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání na den 30. 6. 2023 v 11,00 hod. na adrese v areálu společnosti Ekošrot servis, s.r.o., (č.j. 170 EX 255/22-36)
25.05.2023
01.07.2023 169-23 Usne...5_22-36.pdf
168/23 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání na den 29. 6. 2023 v 11,00 hod. na adrese v areálu "Galvanovna Benešov" na adrese Černoleská 2132, 256 01 Benešov. (č.j. 170 EX 255/22-32)
25.05.2023
30.06.2023 168-23 Usne...5_22-32.pdf
167/23 - VÝZVA pro provozovatele vozidla s RZ 4K7 9414 - černé Audi A6 AVANT, o odstranění či odstavení mimo pozemní komunikace.
24.05.2023
24.06.2023 167-23 výzv...audi vr.pdf
166/23 - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Ostrova vč. zprávy a výsledku hospodaření za rok 2023
24.05.2023
166-23 oznámení.pdf
( Položky: 1 - 10 z 197 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...