ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně ke dni 08. 12. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
437/23 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení úřední písemnosti č. j. ŽP/56437/23 o zahájení řízení pro vodní dílo „Jakubov - vrtaná studna na p. p. č. 315/8“, k. ú. Jakubov určená fyzické osobě: Roman Plzák
08.12.2023
24.12.2023 437-23 ZP-6...(Hynek).pdf
436/23 - Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2035
08.12.2023
28.12.2023 436-23 ZZŘ_... POH KK.pdf
436-23 Zveř...í deska.pdf
435/23 - Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrov
07.12.2023
23.12.2023 435-23.pdf
434/23 - Vyhláška o konání elektronické aukce (č.j.: UZSVM/PKV/4796/2023-PKVM
06.12.2023
12.01.2024 434-23 Aukč...yhláška.pdf
433/23 - Pozvánka na 6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov v řádném termínu na ve středu dne 13. 12. 2023 od 13:00 hod
06.12.2023
14.12.2023 433-23.pdf
432/23 - Oznámení o zrušeníí právní moci příkazu čj. ODS/37880/2023-Bor
06.12.2023
22.12.2023 432-23 Oznámení.pdf
431/23 - Oznámení - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci obci Ostrov, ul. Luční u č.p. 831, ul. Jungmannova u č.p. 1263, ul. Jáchymovská – parkoviště u budov IZS a v obci Ostrov, místní část Kfely
05.12.2023
21.12.2023 431-23 Stan... 23-T08.pdf
431-23 Příl... 23-T08.pdf
430/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU reg. č. 146-04-08-06, uzavřenou na pronájem prostoru určeného k podnikání ve II. NP budovy č. p. 983, který je součástí st. p. č. 943 v k. ú Ostrov nad Ohří
05.12.2023
21.12.2023 430-23_Zveř...Pelikán.pdf
427/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov PRONAJMOUT prostor určený k podnikání o výměře 58,80 m2 provozní plochy a 16,06 m2 ostatní plochy v I. NP budovy (objektu k bydlení) č. p. 15
04.12.2023
01.02.2024 427-23 Zveř...15 2023.pdf
426/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov PRONAJMOUT vývěsní skříň na části pozemku p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem prezentace a propagace
04.12.2023
01.02.2024 426-23- Zveřejnění.pdf
( Položky: 1 - 10 z 77 )

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
437/23 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení úřední písemnosti č. j. ŽP/56437/23 o zahájení řízení pro vodní dílo „Jakubov - vrtaná studna na p. p. č. 315/8“, k. ú. Jakubov určená fyzické osobě: Roman Plzák
08.12.2023
24.12.2023 437-23 ZP-6...(Hynek).pdf
436/23 - Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2035
08.12.2023
28.12.2023 436-23 ZZŘ_... POH KK.pdf
436-23 Zveř...í deska.pdf
435/23 - Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrov
07.12.2023
23.12.2023 435-23.pdf
434/23 - Vyhláška o konání elektronické aukce (č.j.: UZSVM/PKV/4796/2023-PKVM
06.12.2023
12.01.2024 434-23 Aukč...yhláška.pdf
433/23 - Pozvánka na 6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov v řádném termínu na ve středu dne 13. 12. 2023 od 13:00 hod
06.12.2023
14.12.2023 433-23.pdf
432/23 - Oznámení o zrušeníí právní moci příkazu čj. ODS/37880/2023-Bor
06.12.2023
22.12.2023 432-23 Oznámení.pdf
431/23 - Oznámení - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci obci Ostrov, ul. Luční u č.p. 831, ul. Jungmannova u č.p. 1263, ul. Jáchymovská – parkoviště u budov IZS a v obci Ostrov, místní část Kfely
05.12.2023
21.12.2023 431-23 Stan... 23-T08.pdf
431-23 Příl... 23-T08.pdf
430/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU reg. č. 146-04-08-06, uzavřenou na pronájem prostoru určeného k podnikání ve II. NP budovy č. p. 983, který je součástí st. p. č. 943 v k. ú Ostrov nad Ohří
05.12.2023
21.12.2023 430-23_Zveř...Pelikán.pdf
427/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov PRONAJMOUT prostor určený k podnikání o výměře 58,80 m2 provozní plochy a 16,06 m2 ostatní plochy v I. NP budovy (objektu k bydlení) č. p. 15
04.12.2023
01.02.2024 427-23 Zveř...15 2023.pdf
426/23 - Oznámení o zámětu města Ostrov PRONAJMOUT vývěsní skříň na části pozemku p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem prezentace a propagace
04.12.2023
01.02.2024 426-23- Zveřejnění.pdf
( Položky: 1 - 10 z 461 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...