ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně ke dni 01. 02. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
32/23 - Oznámení o záměru města Ostrov ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU reg. č. 434-16-12-12, ve znění pozdějších dodatků, spočívající ve změně Článku VI odst. 1 této Nájemní smlouvy
30.01.2023
15.02.2023 33-23 Zveře...ta_v.r..pdf
32-23 Zveře...va_v.r..pdf
27/23 - Informace o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště - únor 2023
26.01.2023
01.02.2023 27-23_Infor...023_001.pdf
31/23 - Informace o umístění vozidla s ukončenou životností nebo odstaveného vozidla na vybrané parkoviště - Ford Focus - šedý
26.01.2023
26.02.2023 31-23 Infor... FORDvr.pdf
30/23 - Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 24. 1. 2023
26.01.2023
11.02.2023 USNRM0124 b...ob dat.docx
29/23 - Přehled rozpočtových opatření schválených radou města dne 24. 1. 2023
26.01.2023
Přehled RO ...1.2023.xlsx
28/23 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu:Ostrov, oprava komunikací ve vnitrobloku IX. etapa sever
25.01.2023
10.02.2023 28-23 ostro...tapa VV.pdf
26/23 - 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov v řádném termínu ve středu 1. února 2023
25.01.2023
02.02.2023 26-23.pdf
25/23 - Oznámení o záměru města Ostrov PRONAJMOUT část pozemku p. č. 23/1 o výměře cca 770 m2, za účelem zahrádkářského využití
23.01.2023
08.02.2023 25-23.pdf
22/23 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředník/ce – referent/ka všeobecné správy vnitřních věcí státu (matrika) odboru správní a živnostenský úřad Městského úřadu Ostrov
16.01.2023
11.02.2023 22-23 VŘ_OS...matrika.pdf
21/23 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - Ostrov, rekonstrukce Kollárovy ulice
16.01.2023
01.02.2023 21-23 Ostro...ce - VV.pdf
( Položky: 1 - 10 z 20 )

Dokumenty vyvěšené od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Název Vyvěšeno Sejmuto Přílohy
32/23 - Oznámení o záměru města Ostrov ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU reg. č. 434-16-12-12, ve znění pozdějších dodatků, spočívající ve změně Článku VI odst. 1 této Nájemní smlouvy
30.01.2023
15.02.2023 33-23 Zveře...ta_v.r..pdf
32-23 Zveře...va_v.r..pdf
27/23 - Informace o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště - únor 2023
26.01.2023
01.02.2023 27-23_Infor...023_001.pdf
31/23 - Informace o umístění vozidla s ukončenou životností nebo odstaveného vozidla na vybrané parkoviště - Ford Focus - šedý
26.01.2023
26.02.2023 31-23 Infor... FORDvr.pdf
30/23 - Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 24. 1. 2023
26.01.2023
11.02.2023 USNRM0124 b...ob dat.docx
29/23 - Přehled rozpočtových opatření schválených radou města dne 24. 1. 2023
26.01.2023
Přehled RO ...1.2023.xlsx
28/23 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu:Ostrov, oprava komunikací ve vnitrobloku IX. etapa sever
25.01.2023
10.02.2023 28-23 ostro...tapa VV.pdf
26/23 - 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov v řádném termínu ve středu 1. února 2023
25.01.2023
02.02.2023 26-23.pdf
25/23 - Oznámení o záměru města Ostrov PRONAJMOUT část pozemku p. č. 23/1 o výměře cca 770 m2, za účelem zahrádkářského využití
23.01.2023
08.02.2023 25-23.pdf
24/23 - Program 25. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 30. ledna 2023 od 14:00 hodin (Archivováno)
18.01.2023
31.01.2023 24-23 progr..._230130.pdf
23/23 - Informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 2. kolo volby prezidenta republiky (Archivováno)
17.01.2023
30.01.2023 23-23 Voleb...-2_kolo.pdf
23-23 Zvlas...o (003).pdf
( Položky: 1 - 10 z 54 )
Resetovat filtr
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...