O MĚSTĚ

Město Ostrov je moderní rezidenční město, které se nachází na úpatí Krušných hor mezi lázeňskými městy Karlovy Vary a Jáchymov. Jeho bohatá historie je spojena s těžbou stříbra, uranu, ale také výrobou trolejbusů Škoda, mobilních buněk, betatronů a v neposlední řadě také porcelánu.

Dobré místo pro život

Ostrov je ideálním místem pro bydlení. Je zde dostatečně zajištěno vzdělávání od mateřských, základních až po střední školy. Svůj talent děti rozvíjejí v základní umělecké škole. V Ostrově je zabezpečena zdravotní péče ordinacemi praktických lékařů i specialistů. Své sídlo zde má nemocnice, poliklinika i Dům pokojného stáří a Dům s pečovatelskou službou. Ke spokojenému životu obyvatel přispívá také široká nabídka nákupních možností, sportovišť různých druhů, ale i kulturní život, který je v Ostrově opravdu bohatý.

Město Ostrov myslí svými aktivitami, zázemím i bezbariérovostí také na seniory. Získalo proto v roce 2020 ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí – Obec přátelská k seniorům.

Skvělé místo pro rodinný výlet

Díky zdařilým rekonstrukcím městských pamětihodností se Ostrov stal vyhledávaným cílem turistického ruchu. Dominantní je nově zrekonstruovaná budova Zámku se sídlem Městského úřadu, ale i Palác princů, kde našla své zázemí Městská knihovna Ostrov. Ostrov je a věříme, že do budoucna zůstane městem zeleně. Právem se pyšní svým Zámeckým parkem zvaným kdysi osmý div světa. V bezprostřední blízkosti města se nachází Lesopark Borecké rybníky, jehož naučná stezka vybízí k procházkám a relaxaci. Koňský rybník z této výjimečné lokality s řadou chráněných rostlin a živočichů byl označen přírodní památkou. Kolem Ostrova vede cyklostezka zvaná Ostrovské rondo určená malým i velkým cyklistům.

Ostrov pro milovníky památek a architektury

Ostrov lze charakterizovat jako barevnou mozaiku architektonických stylů od románského až po socialistický realismus 50. let XX. století, ve kterém je vystavěna celá nová část města.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...