VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Minulý měsíc proběhlo na internetu a pomocí formuláře v Ostrovském měsíčníku dotazníkové šetření v rámci přípravy strategického plánu rozvoje města. 

Jaké jsou výsledky mezi dospělými?

✅ Přes 79 % respondentů našeho průzkumu je hrdých na naše město

✅ Naši občané jsou na město nejen hrdí, ale 82 % z respondentů je zde i spokojených, nebo velmi spokojených

✅ Nejvíce se našim občanům líbí: příroda a zeleň okolí města, vzhled a architektura měst a kulturní akce.

✅ Město Ostrov je pak nejvíce chváleno respondenty za péči o dětská hřiště (85 %), sportoviště (84 %), mateřské (90 %) a základní školy (90 %) a veřejná prostranství (78 %). 

❌ I přes zmiňovanou hrdost občané cítí chladné mezilidské vztahy a nízkou míru sounáležitosti. I toto téma budeme v přípravě nového strategického plánu dále rozebírat. 


A do jakých záměrů by naši občané přednostně investovali? 

Téma dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb získalo 70 %, 50 % respondentů by souhlasilo s investicemi do modrozelené infrastruktury a třetí největší podporu (48 %) získalo téma výstavby městského nájemního bydlení. 

Dotazníkového šetření se účastnilo 544 občanů. 

Během dotazníkového šetření v rámci strategického plánu rozvoje města jsme dali prostor k vyjádření také mladší generaci. 


Jak tedy vidí město OSTROV naši žáci a studenti? 


Na škále od 1 do 10 by ho obodovali 7,1. 

Aby chtěli ve městě zůstat, chtěli by za 5 let více obchodů🍨, větší pořádek ve městě a fastfood. Zrovna potřeba fastfoodu se objevovala snad v každé otevřené otázce, kterou mladí mohli vyplnit.
Nejraději se žáci a studenti potkávají v Zámeckém parku, na Mírovém náměstí, nebo navštěvují Městský dům dětí a mládeže Ostrov. 

A co mladým v Ostrově chybí kromě zmíněného fastfoodu? 

Především hřiště, obchody a zábava pro mladé.
Pokud by vás zajímalo, co plánují po střední, tak 40 % z nich plánuje studovat na VŠ a 20 % zůstat v Ostrově. 

Názor mladých je pro nás důležitý, město plánujeme hlavně pro ně! 

Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili!

Ing. Alexandra Fürbachová


Vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
Městský úřad Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...