MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA VÝSADBU NOVÉ HRUŠŇOVÉ ALEJE

Město Ostrov v roce 2022 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na výsadbu nové hrušňové aleje podél cyklostezky spojující Ostrov s Květnovou. Dne 26.10.2022 došlo k výsadbě jednostranné aleje 40 hrušní podél asfaltové cyklostezky do Květnové. Dodání a výsadbu hrušní provedla firma Ing. Martin Lípa, IČ 75309181 za cenu 134 015,– Kč. Sortiment výsadby tvoří odrůdy hrušní záchranných sortimentů a další historické odrůdy. Vysazené stromy byly zabezpečeny proti zvěři individuální konstrukcí. V jarním období letošního roku došlo k ošetření vysazených ovocných stromů a k osazení zavlažovacích vaků.

Město Ostrov získalo finanční prostředky z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kra­je.

karlovarsky-kraj-logo.png (20 KB)

www.kr-karlovarsky.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...