PÁTEČNÍ PORADENSTVÍ PRO KLIENTY DPS

Městský úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví se v rámci své činnosti v agendě sociální práce mimo jiné zabývá poradenstvím, vyhledáváním seniorů a zdravotně postižených osob, pomocí seniorům, kteří jsou týraní nebo ohrožení sociálním vyloučením, dále osobami zdravotně postiženými (tělesně, smyslově, mentálně i duševně), ale i opatrovnictvím. Úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, lékaři a s nestátními subjekty. Přesto je mezi občany našeho města stále řada lidí, kteří podporu potřebují, ale dosud se do sítě pomoci nedostali.

Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Ostrově na Hlavní ulici 1365–67, je každý první pátek v měsíci k dispozici sociální pracovnice Městského úřadu Ostrov, paní Marie Marcinková, která může zájemcům pomoci se zajištěním níže uvedených záležitostí:

 • vyřízení průkazu Senior expres,
 • zajištění tísňové péče,
 • pomoc s vyplněním Seniorské obálky,
 • pomoc s vyřízením dávek poskytovaných úřadem práce (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkaz OZP)
 • vyřízení parkovacího průkazu,
 • poskytnutí informací o terénních sociálních službách i pobytových službách v Karlovarském kra­ji
 • zprostředkování kontaktu se správcem bytů DOSPRA s.r.o. (technické požadavky, požadavky na opravy bytů)

Sociální pracovnici, paní Marii Marcinkovou naleznete v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově, Pavilonu A, Hlavní 1365 ve společenské místnosti vždy od 8 hodin do 12,00 hodin v níže uvedených termínech:

 • 05.01.2024
 • 02.02.2024
 • 08.03.2024
 • 05.04.2024
 • 03.05.2024
 • 07.06.2024

Těšíme se na spolupráci a věříme, že tato aktivita odboru sociálních věcí a zdravotnictví přispěje ke zvýšení komfortu obyvatel Domu s pečovatelskou službou v Ostrově.

Marie Marcinková a Kateřina Matyášová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...