RYBÁŘSKÉ LÍSTKY V ROCE 2024

Změny ve vydávaní rybářských lístků

Od 1. 1. 2024 došlo k nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 197/2004, kterou se provádí zákon o rybářství. Od nového roku je možné vydat již jen rybářský lístek pouze na dobu 30 dní, 10 let nebo dobu neurčitou. Možnost vydat lístek na 1 rok a 3 roky je zcela zrušena.

Lístek na 30 dní je určen pro žadatele, kteří nesplňují kvalifikační požadavky na vydání rybářského lístku na 10 let a dobu neurčitou, jeho cena je 200 Kč.

Pro vydání lístku na 10 let a dobu neurčitou je třeba splnit kvalifikační požadavky. Žadatel k žádosti připojí buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo starý rybářský lístek (mimo lístku na 30 dní).

Cena rybářského lístku na 10 let je 500 Kč pro starší 15 let a 250 Kč pro osoby mladší 15 let. Cena rybářského lístku na dobu neurčitou je 1000 Kč pro všechny.

Žádost o rybářský lístek vyřizujeme na počkání. Pro podání žádosti žadatel předloží doklad totožnosti, osvědčení nebo starý rybářský lístek (vyjma s platností na 30 dní) a zaplatí správní poplatek dle požadované doby platnosti.

Městský úřad Ostrov vydává rybářské lístky pouze pro občany s trvalým pobytem ve správním území obce s rozšířenou působností Ostrov a cizincům, kteří se zdržují v tomto správním území.

Odbor životního prostředí MěÚ Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...