ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU MĚSTA OSTROV

thumbnail-eu-mmr-barevne-rgb.jpg (74 KB)

Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov“

· Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_00­8/0000466

· Rozpočet projektu: 10,2 mil. Kč z toho částka dotace: 8,69 mil. Kč

· Výzva: 8. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (MRR) z Integrovaného regionálního operačního programu

· Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025

Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany a instituce veřejné správy v oblasti:

· Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

· Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

· Elektronizace vybraných služeb veřejné správy

· Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace

· Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity

prostřednictvím pořízení nového nebo inovovaného IS s novými funkcionalitami, a to v rozsahu určeného v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Výstupem projektu jsou nově pořízení informační systémy:

· Portál občana města Ostrov

· Systém samoobslužné bezhotovostní úhrady závazků

· Hlasovací systém pro volené orgány a pro zájmové skupiny ze strany veřejnosti

· Jednotné prostředí pro výkon svěřených agend (portál zaměstnance)

· Elektronická spisová služba pro příspěvkové organizace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 0% ze státního rozpočtu a 15% z rozpočtu žadatele.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...