ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2023 - VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domác­nostech, z nichž se 6 560
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.


Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřed­nictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.


Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a
zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na
webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených
skutečnostech.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...