2. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2024

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 2. řádné jednání
Zastupitelstva města Ostrov
v mimořádném termínu na pátek 22. března 2024 od 13.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

A) Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

1) Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší OZV č. 5/2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.


Mgr. David Hanakovič MBA v.r.
starosta města


Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste veškeré dotazy, které vás při studování materiálů napadnou,
směřovali k mým rukám nebo je zanechali na sekretariátu tak, abych byl schopen zajistit kvalifikovanou odpověď před ZM.


Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...