ZASTUPITELSTVO JEDNALO O DANI Z NEMOVITOSTI. OPĚT

Loni v září pro navýšení daně z nemovitosti pro vybrané lokality zvedla ruku většina z nich. Nyní svůj názor opoziční zastupitelé změnili. Argumentovali třeba tím, že město postupovalo při výběru jednotlivých lokalit, kterých se od 1. 1. 2024 navýšení koeficientu na 2,5 týká, bez jasné metodiky, či dokonce protizákonně. Podle Mgr. Lenky Pánkové, která k této věci vypracovala právní stanovisko, ale město postupovalo v souladu se zákonem a vyhláška je obsahově i formálně platná: „Město postupovalo tak, že nevybíralo jednotlivé podnikatele, ale lokality. Šlo cestou, kterou vyžaduje zákon a rozhodně nejednalo diskriminačně. Daň musí navíc každý z dotčených subjektů zaplatit bez ohledu na to, zdali bude příslušná vyhláška zrušena či nikoliv,“ upozornila před hlasováním právnička. Opoziční zastupitelé nakonec neměli dostatek hlasů na to, aby zrušení vyhlášky prosadili.

Co si o navýšení daně myslí jednotliví podnikatelé? „Na jednání zastupitelstva jsem si přišel ohlídat zájmy své a také všech ostatních, kteří v Ostrově zaměstnávají lidi. Vyhláška byla podle mého vydána v rozporu s platnou legislativou,“ upozornil Ivan Nepraš, jehož firmy se navýšení koeficientu dotklo podle jeho slov dosti citelně. A tak se nechal slyšet, že už nehodlá napříště městu vycházet vstříc: „Co z toho teď mám?“ Další z podnikatelů, Jan Volejník, zase zastupitele upozornil na to, že musí vyšší daň platit i za pozemek, na kterém jsou jen tůně: „Kdyby město mělo dobře vypracovanou metodiku, podle které by postupovalo, tyto pozemky by se tam neobjevily. Podobně jako třeba ochranná pásma pro elektrické vedení,“ upozornil s tím, že kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku a navýšení místního koeficientu platí letos za jeden ze svých pozemků až 18krát vyšší poplatek. „Nejde při tom jen o podnikatelské subjekty, ale také o zaměstnavatele. Ti nebudou mít kvůli tomu tento rok třeba na to, aby svým zaměstnancům přidali. Zároveň se tím připravujete o případné sponzory pro ostrovské děti,“ upozornil vedení města opoziční zastupitel Jiří Netrh.

Ve srovnání s jinými obcemi v Karlovarském kraji byl koeficient daně z nemovitosti na území města Ostrova historicky nejnižší. Zatímco třeba Boží Dar má místní koeficient na celém území již od roku 2013 pět, v Ostrově byl do začátku tohoto roku jedna. Ať se jednalo o centrum nebo průmyslové zóny. Pro ostrovské majitele nemovitostí, jako jsou byty, rodinné domy, zahrady nebo firmy, to platí i nadále. „Navýšení koeficientu se týká skutečně jen a pouze průmyslových a obchodních lokalit, což na podzim loňského roku zastupitelstvo také schválilo,“ upozornil starosta města David Hanakovič.

Protože stát letos provedl další legislativní změny, bude ale příslušná vyhláška nejpozději na podzimním jednání Zastupitelstva města Ostrova zrušena tak jako tak a v souladu s novými pravidly bude muset zastupitelstvo města přijmout vyhlášku novou. Na dnešním mimořádném zasedání tak zastupitelé přijali usnesení, ve kterém starostovi města ukládají svolat pracovní jednání zastupitelstva města k přípravě obecně závazné přihlášky o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti pro další období. Toto usnesení bylo téměř jednomyslně přijato.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...