PLATÍ ZAHRÁDKÁŘI ZA ODPAD, NEBO NE?

Podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je poplatek za svoz směsného komunálního odpadu povinný pro každou fyzickou osobu, která má v nemovité věci bydliště. Platí to však i pro vlastníka nemovité věci, ve které bydliště nemá žádná fyzická osoba. Povinnost platit poplatky za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci tak mají i vlastníci nemovitosti určené k rekreaci.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci má Město Ostrov zaveden Obecně závaznou vyhláškou (dále již jen OZV). Tím, že je v OZV určen minimální základ dílčího poplatku, je sazba u trvale neobydlených nemovitostí snížena na polovinu ročního poplatku. Tento minimální základ je hrazen pouze v případě vlastnictví nemovitosti při nevyužívání nádob na odpady. Platí zároveň že má-li vlastník výše uvedené nemovitosti zájem na přistavení sběrné nádoby, hradí poplatek dle požadované velikosti nádoby a četnosti svozu.

Pokud někdo z poplatníků majících povinnost platit poplatek nechce poplatku bez nutnosti mít nádobu využít (byť by platil nejnižší možný poplatek vyplývající pouze z vlastnictví nemovitosti) a na přistavení nádoby trvá, pak je jeho povinností mít nádobu na svém pozemku. Zákon totiž říká, že musí odpad zabezpečit před zcizením, znehodnocením či únikem. Zároveň je povinen přistavit ji v den svozu nejdále 5 m od přístupné komunikace pro svozovou techniku. Tento postup je používán dlouhá léta i na jiných místech ve svozové oblasti města Ostrov a jeho místních částech zcela bez problémů.

Když je osada pod zámkem

Platí tedy, že povinnost přihlásit se k uváděnému poplatku ukládá zákon a platí pro všechny vlastníky nemovitostí určených k rekreaci. Pokud se vlastníci nepřihlásí sami, bude jim postupně zasílána výzva k ohlášení. Současně bude probíhat místní šetření a nemovitosti, které jsou využívány k rekreaci a nejsou v tomto smyslu schválené stavebním úřadem, nemají evidenční či popisné číslo, budou nahlášeny k řízení stavebnímu úřadu, aby došlo k nápravě stavu. Vlastníci těchto nemovitostí by měli sami vstoupit v jednání se stavebním úřadem a uvést své záležitosti do souladu se zákony.

Tito však nemusí vlastnit nádobu na odpad, přesto dle zákona musí hradit minimální základ poplatku z vlastnictví nemovitosti. Není tedy pravda, že každý majitel zahrádky je povinen nádobu na odpadky vlastnit a platit za její svoz plnou sazbu. A jak je to v konkrétních případech?

Například v zahrádkářské osadě 61 je komunikace mezi zahrádkami v soukromém vlastnictví a je za branou. Přesto existuje řešení: město sem může nechat přistavit nádobu na směsný komunální odpad (SKO) o objemu 1100 l. Aby ji ale využívali pouze plátci poplatku, měla by být nádoba na oploceném pozemku osady a v den svozu vyvezena za plot k přilehlé komunikaci. Nebo může být přistavena na blízký pozemek ve vlastnictví města, ale pak by měla být uzamčena.

Aktuálně město Ostrov plánuje konkrétně pro osadu 61 přistavit nádobu na SKO na pozemek ve svém vlastnictví p.č. 364/2 k.ú. Dolní Žďár. Nebude-li to zahrádkářům vyhovovat, může být nádoba umístěna za bránu osady, ale v den svozu musí být přistavena ke komunikaci na p. č. 364/2. V případě nejasností se obraťte na referentku odboru městských investic a správy Petru Niederhafnerovou, tel. 354 224 918. Do­tazy týkající se oblasti samotného poplatku směřujte na paní Alenu Dragounovou z odboru finanční a školství, tel. 354 224 866.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...