REKONSTRUKCE VNITROBLOKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

Od 6. května 2024 budou zahájeny stavební práce na stavbě „Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 3“, kdy v prostoru mezi domy č.p. 688 – 690, 678 – 679, 685 – 687 a 1050 – 1051 dojde k opravě současných asfaltových komunikací. Jedná se zejména o plochu před domy č.p. 685 – 687 a 1050 – 1051 a za domem č.p. 688 – 690, kdy bude současný asfaltový povrch nahrazen betonovou dlažbou včetně podkladních vrstev. Po dobu výstavby bude v daném prostoru omezen provoz chodců a zcela vyloučen provoz vozidel. Výstavba bude probíhat do července. 

Stavbu bude provádět společnost VIDEST s.r.o. za celkovou cenu 1 778 162,02 Kč včetně DPH.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...