ÚHRADA DLUŽNÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

Všem nájemcům pozemků v majetku města Ostrov, kteří jsou v prodlení s platbou nájemného z pozemků, sdělujeme, že termín úhrady nájemného (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak), byl do 31.3.2024 včetně.

Vzhledem k tomu, že bylo kontrolou zjištěno velké množství neuhrazených plateb nájemného, připomínáme, že neuhrazení nájemného se považuje za HRUBÉ PORUŠENÍ PODMÍNEK NÁJEMNÍ SMLOUVY, které je důvodem k jejímu vypovězení ze strany města! Úhrada dlužného nájemného včetně všech vzniklých poplatků z prodlení a dalších poplatků s jeho vymáháním spojených, bude předáno k řešení smluvní advokátní kanceláři.

Nájemce, který je v prodlení s platbou nájemného, pak figuruje jako dlužník vůči městu Ostrov, kdy bezdlužnost vůči městu je jedním z kritérií pro vyřizování žádostí.

Při úhradě nájemného, prosíme, uvádějte správné platební údaje včetně variabilního symbolu, aby mohla být platba správně identifikována a spárována s daným konkrétním poplatníkem.

Pavlína Vávrová, referent odboru majetku města (pronájmy pozemků), Bc. Daniela Kovářová, referent odboru finančního a školství (evidence a vymáhání pohledávek – pronájem pozemků, evidence exekucí).

V případě dalších dotazů použijte, prosím, tyto kontaktní údaje:

Pavlína Vávrová, referent OMM

tel. 354 224 917, e-mail: pvavrova@ostrov.cz

Bc. Daniela Kovářová, referent OFŠ

tel. 354 224 802, e-mail: dkovarova@ostrov.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...