POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Upozorňujeme, že žádné složenky se již nezasílají, každý plátce si proto musí hlídat termíny sám.
Pro usnadnění platby můžete načíst ve své bankovní aplikaci QR kód u tohoto příspěvku a doplnit pouze VS a částku.

Splatnost: za druhé pololetí 2022 nejpozději do 31. 1.2023

Splatnost: za první pololetí 2023 nejpozději do 30.7.2023 – pozor nový ceník od 1.1.2023

QR Platba - odpady

Číslo účtu: 126103603/0300
Variabilní symbol: dle Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad

Formuláře a ceníky jsou umístěny v záložce – Úřad – Odbory městského úřadu – Odbor finanční a školství – formuláře OFŠ

Další informace poskytne:
Alena Dragounová
Poplatky za komunální odpad
Městský úřad Ostrov
+420 354 224 8­66

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...