PAMÁTNÉ STROMY NA OSTROVSKU

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí se vyhlašují dřeviny, jež vynikají svým vzrůstem nebo věkem, může se také jednat o dřeviny historicky cenné či významné krajinné dominanty. Hlavním cílem ochrany památných stromů je zabezpečení jejich další existence a je neopominutelný i smysl osvětový. Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody, jehož vedením je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem v Praze. Vyhlašovat památné stromy na území své působnosti je příslušný Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody pověřeného obecního úřadu.

Ten za dobu své působnosti, tj. od 1. 1. 2003 do 1. 7. 2016, vyhlásil 22 stromů či jejich skupin za památné. Ostatní, tj. 10 stromů či jejich skupin, byly vyhlášeny před rokem 2003 (z toho ochrana 1 památného stromu byla v roce 2007 zrušena). V současnosti je ve správním obvodu města Ostrova vyhlášeno za památné 31 stromů či jejich skupin. U všech jsou instalovány smaltované tabule s malým státním znakem České republiky, označením památného stromu a tabulky dodatkové se základními informacemi o stromu

pamatny-strom.jfif (12 KB) popovska-lipa.jfif (11 KB)

V souladu s ustanovením § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno památné stromy poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Památný strom má stanovené základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu, v němž není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování a chemizace. Veškeré zásahy a opatření na památném stromu či v jeho ochranném pásmu lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil.

Název památného stromu ks Druh stromu Obvod kmene Katastrální území Důvod ochrany Datum vyhlášení
Dolní Popovská lípa 1 Lípa velkolistá 807 Popov u Jáchymova (zaniklá obec Popov, u cesty) mimořádně urostlá,
historická a estetická hodnota,
hraniční strom
1. 3. 1981
Horní Popovská lípa 1
Břek u Horního Hradu 1
Břek v Pekelském údolí 1
Buk k Osvinovu 1
Buk u Stráže 1
Lípa v Osvinově 1
Pekelský buk 1
Duby u Panské louky 8
Popovská bříza 1
Popovský jasan 1
Lípy u Kapličky 3
Mariánská lípa 1
Buk na Starém Jelení 1
Damický kaštanovník 1
Maxův javor u Kozího potoka 1
Lípa v Horním Žďáru 1
Vojkovická lípa 1
Květnovská lípa 1
Slavibojův břek 1
Lípa v Srní 1
Hrzínská lípa 1
Lípa ve Stráži 1
Jilm ve Stráži 1
Jilm v Perninku 1
Damická Lípa 1
Pekelská Lípa II. 1
Vetešníkův jasan 1
Jasan u kovárny 1
Winklerův jasan 1
Arnoldovská lípa 1
Anežská lípa 1
Merklínský Javor 1

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...