KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ V ROCE 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úřady s rozšířenou působností (u nás Městský úřad Ostrov) chtít doklad o provedení kontroly (zda je kotel v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti nepředloží, může mu hrozit pokuta ve výši 20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů. Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/…neni-ozo.php?…. Případné dotazy můžete i posílat na e-mail: zeleny@komora.cz (Hospodářská komora České republiky). K srpnu 2016 působí v rámci celé ČR více jak 500 odborně způsobilých osob, které jsou schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. V Karlovarském kraji provádí kontrolu technického stavu kotlů celkem 29 osob.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...