ROP - NAUČNÁ STEZKA PO STARÝCH CESTÁCH OKOLO OSTROVA

severozapad-eu.jfif (15 KB)

Na projekt město obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci Výzvy č. 64, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR.
Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a v některých jeho městských částech.

http://www.nuts2severozapad.cz/
http://www.europa.eu


Projekt je rozdělen na tyto samostatné části:

Ostrov – Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 (5.2.2015)
Zadláždění chodníku k Paláci princů (MěK), Zadláždění předpolí kaple sv. Floriána (5.2.2015)
Rekonstrukce kaple sv. Anny a kaple sv. Floriána (5.2.2015)
Rekonstrukce kapličky v Maroltově (5.2.2015)
Rekonstrukce bývalého vodojemu v Moříčově (5.2.2015)
Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, mobiliář, drobné vegetační úpravy)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...