ROP - OSTROV, REVITALIZACE VNITROBLOKŮ

severozapad-eu.jfif (15 KB)

Město Ostrov v září loňského roku podalo žádost o dotaci na projekt Projekt Ostrov – revitalizace vnitrobloků z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vybral koncem prosince roku 2014 tento projekt k financování z prostředků EU.

Realizace tohoto projektu bude probíhat v r. 2015, stavba by měla být zahájena v březnu a dokončení je naplánováno v srpnu. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady projektu pohybují kolem 29,30 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP.

Předpokládáme, že stavby budou zahájeny v průběhu měsíce března 2015, dokončení staveb se předpokládá v srpnu tohoto roku.

http://www.nuts2severozapad.cz
http://www.europa.eu

Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“ zahrnuje čtyři samostatné stavby.

Ostrov – Revitalizace vnitrobloků – závěrečná zpráva (15.9.2015)
Ostrov – 10. etapa (22.1.2015)
Ostrov – 13. etapa (22.1.2015)
Ostrov – Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitrobloků (22.1.2015)
Ostrov – Seifertova ulice, Rekonstrukce vozovky a chodníku (22.1.2015)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...