ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou nástrojem územního plánování. Dle §28 stavebního zákona 183/2006 Sb. byla k 31.12.2016 po­řízena 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Ostrov (tj. pro obce Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice a Doupovské Hradiště) a jsou podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací. ÚAP 2016 jsou zpracovány dle metodiky „JOKar“ (Jednotná Osnova UAP obcí Karlovarského kraje).

Územně analytické podklady pro správní území města Ostrov jako obce s rozšířenou působností – 4. úplná aktualizace 2016 (20.3.2017)
Územně analytické podklady pro správní území města Ostrov jako obce s rozšířenou působností – 5. úplná aktualizace 2020 (21.5.2021)


Kontaktní osoba pro poskytování databáze ÚAP pro zpracovatele územně plánovací dokumentace v ORP Ostrov:

Bc. Petr Česák 354 224 852 pcesak@ostrov.cz
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...