PŘÍSPĚVEK MĚSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI - 2019

Příspěvek zdravotně postiženým dětem z rozpočtu města Ostrov pro rok 2019

Zastupitelstvo města Ostrov na svém lednovém zasedání schválilo změnu v Pravidlech pro poskytování příspěvku města zdravotně postiženým dětem, která se týkala především úpravy výše příspěvku.

V rozpočtu města na rok 2019 je na tento účel vyčleněna částka 180 000 Kč. Dětem ve věku od 1 roku do 18 let, s trvalým pobytem na území města Ostrov, kterým byl Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na péči v I. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, bude v tomto roce poskytnut jednorázový příspěvek od města ve výši 3 000 Kč, dětem ve II. stupni závislosti bude poskytnut jednorázový příspěvek od města ve výši 6 000 Kč, dětem ve III. stupni závislosti bude poskytnut jednorázový příspěvek od města ve výši 8 000 Kč a dětem ve IV. stupni závislosti bude poskytnut jednorázový příspěvek od města ve výši 11 000 Kč. Příspěvek lze dle pravidel použít např. na lázeňskou léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění, případně na zaplacení poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění nebo na doplatek této léčby, na zakoupení nebo doplatek při zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky, či na zakoupení jiných pomůcek, které příjemce potřebuje k odstranění, zmírnění, nebo překonání následků svého zdravotního postižení, dále na úhradu nákladů za sociální služby včetně dopravy a také na zakoupení speciálních potravin, např. pro bezlepkovou dietu.
Účelem pomoci prostřednictvím jednorázového příspěvku je přímá pomoc zdravotně postiženým dětem a současně podání pomocné ruky rodinám, pěstounům a dalším, kteří se jim snaží pomoci v nelehkém životním údělu.

Formulář žádosti o příspěvek je dostupný jako odkaz pod tímto článkem nebo si jej lze vyzvednout přímo na Městském úřadě Ostrov, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Jáchymovská 1, kancelář č. A.1.21.

Termín pro podání žádostí o příspěvek na rok 2019 je od 1.2.2019 do 31.10.2019. Bližší informace k příspěvku podá Jitka Capková, DiS., tel. 354 224 859, e-mail: jcapkova@ostrov.cz.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...