DOTAČNÍ PROGRAM NA OBNOVU PAMÁTEK

Vlastníci nemovitých kulturních památek mají možnost v roce 2023 čerpat podporu z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím města Ostrov jako obce s rozšířenou působností. Finanční prostředky jsou určeny pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkovou zónu a nejsou prohlášeny za národní kulturní památku. Pro rok 2023 byla pro území města Ostrov přidělena Ministerstvem kultury finanční podpora ve výši 303 tisíc Kč. Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé žadatele o dotaci.

Více informací naleznete v souboru níže.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...