REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ UČEBNY NA 5. ZŠ

Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace

loga.jpg (48 KB)
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0­.0/16_063/0004197

Město Ostrov dokončilo realizaci dalšího z projektů základních škol. Realizace projektu začala vyhotovením projektové dokumentace a podáním žádosti o dotaci. V dubnu až květnu 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavební práce byly zahájeny 1. 7. 2020.
V rámci výstavby došlo k vybudování nové přístavby technických učeben včetně jejich zázemí a vybavení. Další částí projektu bylo zajištění bezbariérovosti školy přístavbou výtahu, který bezbariérově propojil všechny hlavní výškové úrovně stávajícího objektu ZŠ. Pro bezbariérový přístup k výtahu byla zhotovena imobilní rampa v dvorní části areálu. Bezbariérovost školy zajišťují také dvě imobilní WC nově navržená v přístavbě.
Vznikly dvě nové odborné učebny. V prvním patře žákovské dílny, které byly vybaveny nábytkem – skříně, stoly, židle, police a regály a další. Dílna byla modernizována nakoupením nového vybavení vhodného pro polytechnickou výchovu – vrtačky, pily, kleště, kladiva, rašple a dalším nářadím. Ve druhém patře se nachází žákovská kuchyně, která je vybavena kuchyňskou linkou, nerezovými dřezy, vestavnými myčkami, elektrickými sporáky s troubami a lednice.
Projekt byl ukončen po řádném provedení všech aktivit projektu a v srpnu 2021 byl vydán kolaudační souhlas.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...