1. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2023

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 1. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 1. února 2023 od 13.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov na období 2023 – 2027
 3. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie
 4. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2022
 5. Rozpočtová opatření
 6. Schválení OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 7. Odpověď na petici za klidný život pro místní obyvatele
 8. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na rok 2023
 9. Nabídka SPÚ k vydražení pozemku p.č. 1373.5 v k.ú. Os­trov
 10. Prodej pozemku p.č. 668 k.ú. Horní Žďár u Ostrova
 11. Směna části pozemku p.č. 2813/30 za části pozemků p.č. 768/6 a p.č. 2818/2 v k.ú, Ostrov nad Ohří
 12. Využití předkupního práva u stavby bez čp/če stojící na st. p.č. 1881 v k.ú. Ostrov nad Ohří
 13. Prodej části pozemku p. č. 2058/37 v k. ú. Ostrov nad Ohří
 14. Prodej části pozemků p.č. 200/1, p.č. 207/6 a p.č. 207/7 vše v k.ú. Kfely u Ostrova
 15. Využití předkupního práva u pozemku st. p.č. 1067/13 jehož součástí je stavba bez e.č./č.p v k.ú. Ostrov nad Ohří
 16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské knihovny Ostrov
 17. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...