107/24 - Záměr Města Ostrov pronajmout pozemek st. p. č. 1074/14 o výměře 24 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, na kterém se nachází stavba garáže bez č. p./č. e. ve vlastnictví třetí osoby, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2 rok

9. 4. 2024 13:51
Odbor majetku města - pronájmy (ÚD)

107/24 – Záměr Města Ostrov pronajmout pozemek st. p. č. 1074/14 o výměře 24 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, na kterém se nachází stavba garáže bez č. p./č. e. ve vlastnictví třetí osoby, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2 rok

Úřední deska
Vyvěšeno: 9. 4. 2024 13:51 Sejmuto: 25. 4. 2024 23:59

Přílohy


Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...